Både den nye fødevareminister Rasmus Prehn og miljøminister Lea Wermelin er indkaldt i samråd onsdag.

Miljø- og Fødevareudvalget har kaldt ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri Rasmus Prehn (S) og miljøminister Lea Wermelin (S) i samråd om de politiske, juridiske og miljømæssige aspekter af minksagen, blandt andet i relation til nedgravningen af mink.

Udvalget har bedt de to ministre redegøre for de politiske, juridiske og miljømæssige aspekter af minksagen.

Samrådet indkaldes som en del af udvalgsbehandlingen af lovforslaget om aflivning af og midlertidigt forbud mod hold af mink frem til december 2021.

Spørgsmålet til de to ministre er stillet efter ønske fra Thomas Danielsen (V), René Christensen (DF), Egil Hulgaard (KF), Peter Seier Christensen (NB) og Henrik Dahl (LA).