Metoden skal understøtte gyllebaseret biogasproduktion i Danmark ved at gøre halmressourcen brugbar som supplerende biomasse i biogasanlæg.

Kan det lade sig gøre at ensilere halm, så der både kan produceres mere biogas samtidig med at udnyttelsen øges på presserne og halmbjærgningen bliver mere effektiv? Kan man presse og bjærge halmen lige efter mejetærskeren og på tidspunkter hvor halmen er fugtig og ikke egnet for foder, strøelse eller til varmeværker?

Ideen er så god, at EUDP (Energistyrelsen) har bevilliget økonomisk støtte til et projekt som omfatter undersøgelser, forskning, test og udvikling over en treårig periode fra 1. juli 2020 til 30. juni 2023.

Der er et stort ønske om hurtigst muligt at komme i gang med metoden, men de der arbejder med halmbjærgning, ved, at der ikke er to år, som er ens. Der kan være år hvor halmen kan bjærges så tørt, at fugten knap kan måles, mens halmen i andre år må bjærges under ekstremt fugtige og vanskelige forhold. Derfor løber projektet over 3 år, men der er et håb om, at der hurtigt kommer nogle delresultater, som kan vise, om ideen er realiserbar.

Ensilering skal give mere gas

Metoden skal understøtte gyllebaseret biogasproduktion i Danmark ved at gøre halmressourcen brugbar som supplerende biomasse i biogasanlæg. Ved at ensilere halmen forventes det, at metan udbyttet bliver større og halmens tendens til at danne flydelag bliver mindre. Det er målet at øge methanpotentialet med mindst 30 procent, når ensilering anvendes som forbehandling af halm

rich-media-1
Ensileringsmidler blev i forsøgene i 2020 doseret med SyreN anlæg. Der blev målt fugt og udtaget prøver fra de enkelte baller til nærmere studier og analyse hos Århus Universitet og Teknologisk Institut. Foto: Søren Ugilt Larsen.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Undersøgelse og forskning

I projektet skal en lang række faktorer undersøges: effekten af vandindhold, partikelstørrelse, tilsætning af forskellige typer og doser af ensileringsmidler (mælkesyrebakterier, syrer, brunsaft m.fl.) samt varigheden af ensileringen. Det gøres ved at måle blandt andet metanpotentiale og kemisk sammensætning. Halmensilagen vil blive testet i både batch-forsøg og kontinuerte biogasreaktorer i pilot-skala på Aarhus Universitet og i fuldskala-biogasanlæggene ved Skinnerup Maskinstation og AU-Vindmøller (Ausumgaard)

I projektet skal der videreudvikles og testes et effektivt system til tæt stabling og lufttæt indpakning i wrapfolie, og der skal udvikles en sikker og effektiv metode til tilsætning af ensileringsmidler.

Endelig bliver de tekniske og økonomiske effekter af konceptet analyseret for hele værdi-kæden, fra mark til biogasproduktion, med hensyn til økonomi for biogasanlæg, halmleverandører, landmænd, maskinstationer og vognmænd m.fl.

Deltagere i projektet

Teknologisk Institut med Søren Ugilt Larsen som leder af det samlede projekt. Forskning og test foretages af Århus Universitet og Teknologisk Institut. Desuden medvirker DM&E, POMI, Skinnerup Maskinstation, Stenhøjgaard, AU- vindmøller og Mkjeldal