Lise Bech (DF) har fået svar på, hvorfor ikke-smittede minkfarme stilles bedre end smittede farme.

Mogens Jensen, der er minister for fødevarer, fiskeri og ligestilling har nu besvaret et spørgsmål, som den 15. oktober blev stillet af Lise Bech fra Dansk Folkeparti. Hun spurgte: "Hvorfor vil ministeren kompensere raske minkfarme bedre end smittede minkfarme, set i lyset af at minkbranchen samt underleverandører rammes økonomisk hårdt af regeringens beslutning om at aflive mink?

Svaret lyder: "Minkavlerne med smittede minkfarme ydes erstatning efter en erstatningsordning, der har eksisteret i mere end 30 år. Ordningen gælder såvel minkavlere som landmænd, hvis dyr skal aflives f.eks. pga. fugleinfluenza eller kogalskab. Princippet for erstatning er således ens for alle - uanset hvilke dyr man har. Ved aflivning af ikke-smittede besætninger, der er beliggende inden for en radius af 7,8 km fra en smittet besætning, ydes der fuld erstatning for dyrene og fuld driftstabserstatning, da denne situation er at sidestille med ekspropriation."