Seks projekter skal udvikle ny teknologi og nye metoder, som kan lette landbrugets klimaaftryk

Pengene er en bevilling fra Miljø- og Fødevareministeriets grønne udviklings- og demonstrations-program, GUDP, som støtter projekterne med cirka 40 millioner kroner.

I fremtiden kan vaskerobotter køre rundt i gyllekanalerne mellem hvert hold grise og fjerne alle spor af gødning, som kan give udslip af klimaskadelig metan.

Biokul (biochar) lavet af gylle, halm eller træ kan fungere som kulstoflager i landbrugsjorden og samtidig gøre jorden bedre til at holde på næringsstofferne trods mere ekstremt vejr. Og gartnernes danske agurker og tomater kan blive mere klimavenlige med ny energiteknologi i væksthusene. Dette er blot nogle af visionerne bag seks nye udviklingsprojekter, som netop har fået bevilget i alt 39,2 millioner fra en særlig klimapulje under Miljø- og Fødevareministeriets grønne udviklings- og demonstrationsprogram, GUDP, skriver Miljø- og Fødevareministeriet i en pressemeddelelse.

Programmet er dermed med til at sikre grøn omstilling og reduktion af klimabelastningen fra dansk landbrug. Den særlige klimapulje kan også bruges til at tilpasse landbrugsproduktionen til de ændrede vejr- og klimaforhold.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Fødevareminister Mogens Jensen ser frem til at følge landbrugets nye klima-projekter.

- Vi har i regeringen store klimaambitioner, der også har fokus på landbruget. Derfor er jeg meget glad og fortrøstningsfuld over, at der har været en helt overvældende søgning til GUDP's klimapulje. Der er ingen tvivl om, at landbruget tænker innovativt for at komme med i den grønne omstilling, siger Mogens Jensen.

Klimavenlig

Dansk landbrug har gode forudsætninger for at udnytte konkurrencefordele ved at tage nye klimavirkemidler i brug og GUDP's klimapulje understøtter udviklingen af fremtidens klimavenlige og konkurrencedygtige landbrug.

Fødevareminister Mogens Jensen er stolt af, at mange landmænd frivilligt vælger at tage klima-handsken op og er med til at flytte sektoren i en mindre klimabelastende retning.

- GUDP kan gøre en reel forskel ved at give støtte til landbrugssektoren, så erhvervet tør tage en risiko og udvikle og afprøve mindre klimabelastende løsninger. GUDP-projekterne er et stærkt værktøj, som er med til at sikre, at dansk landbrug med minimal klimabelastning kan fastholde sin stærke position på verdensmarkedet, siger fødevareminister Mogens Jensen.

GUDP-bestyrelsen har udvalgt de seks projekter blandt 20 ansøgere, som til sammen har søgt om 134 millioner kroner til klimaprojekter.

Læs mere om Miljø- og Fødevareministeriets grønne udviklings- og demonstrationsprogram, GUDP.