Formand for ØL mener ikke økologien skal begrænses, fordi det konventionelle landbrug fik deres landbrugspakke.

Torben Tornvig Christensen (TTC) mener Økologisk Landsforening (ØL) og Landbrug- og Fødevarers økologisektion (LF økologi) kører en hetz mod konventionelle kollegaer. Man ser omgivelserne, som man forventer dem. Vi kan kun sige, ØL kører ikke nogen hetz. Dagens konventionelle landmand kan være morgendagens økolog.

Det der får TTC til at fare i blækhuset er, at ØL og LF økologi problematiserer, at økologer udsættes for opstramninger for at reparere på Landbrugspakken. En pakke, som økologerne ikke efterspurgte, og som ikke på nogen måde er kommet økologerne til gavn. Den har kun kostet økologerne penge i form af nedlukning af landdistriktsordninger målrettet økologi og introduktion af ny miljøregulering med afsæt i det konventionelle landbrug uden øje for økologien.

TTC ser ikke problemet. TTC mener økologerne har rigeligt med næringsstoffer og redegør for, hvordan han forsyner sine planter med gødning. Det er lidt tragisk på flere måder. Det burde jo være indlysende for TTC, at han har et problem med næringsstoffer, når han kører en gødningsplan, som den han redegør for. Det kan muligvis lade sig gøre, hvis man optimerer ud fra reglerne, som de er skrevet i dag. Det kan imidlertid ikke lade sig gøre, hvis man arbejder ud fra den økologiske vision om at skabe et reelt og selvstændigt alternativ til den konventionelle produktion. Det er i det lys, organisationerne skal bedømme reglerne.

Fælles målsætning

ØL og LF har en fælles målsætning om, at afvikle den konventionelle husdyrgødning. Det er en målsætning, som kan realiseres gennem indretning af sædskiftet, valg af afgrøder og reetablering af næringsstofkredsløbet mellem land og by. ØL og LF har IKKE en målsætning om, at være afhængig af det konventionelle landbrug, og derfor er TTC redegørelse irrelevant, når vi skal vurdere, om der er et problem for økologerne med forslaget til nye opstrammede gødningsregler i landbruget.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

ØL medgiver TTC, at hvis man som økolog optimerer ud fra reglerne, som de ser ud i dag, og ikke føler sig forpligtet af, at man med omlægning til økologi er en del af en sag og en vision om at vise en anden vej for landbruget, så kan dagens regler "misbruges", hvis man ligger et sted i landet med adgang til rigelige mængder konventionel husdyrgødning. Dagens regler er da heller ikke målet. Dagens regler ser kun ud, som de gør, for at kunne komme fra start, hvor omstændighederne for starten er defineret af det konventionelle landbrug. Det vil sige husdyr og planteavl adskilte i hver sine regioner, en stor overproduktion af husdyr og afbrudte næringsstofkredsløb mellem by og land, hvor lort, madrester mm. er håndteret som affald og ikke som en ressource.

Økologisk Landsforening fastholder, at vejen til ligestilling mellem det økologiske landbrug og det konventionelle landbrug, det er at håndtere dem adskilt i miljøreguleringen. Økologien skal ikke begrænses, fordi det konventionelle landbrug fik deres landbrugspakke. Og vi føler os fristet til at spørge TTC, om han med den drift er sikker på, at han ser sig selv som en del af et fremtidigt økologisk landbrug