Miljøministeriet har modtaget en stævning fra Agerskovgruppen, der begærer tidsfrist for etablering af efterafgrøder og sanktioner for overskridelse bortdømt.

Landbrugsforeningen Agerskovgruppen har stævnet Miljøministeriet. Stævningen blev indleveret fredag til Københavns Byret af advokat Hans Sønderby Christensen, Sønderby Legal. Der begæres opsættende virkning på fristen for etableringen af efterafgrøder den 20. august og på det kvotetræk, som myndighederne sanktionerer overskridelse af fristen med.

Ifølge Agerskovgruppen er myndighederne bekendt med, at landbruget allerede med de nugældende krav ikke kan overholde fristen, men alligevel pålægges landbruget mange flere efterafgrøder fra 1. august og "straffes" med kvotetræk for ikke at nå den frist som myndighederne altså godt ved, at landmændene ikke kan nå i forvejen. Derfor stævner foreningen for at få både tidsfrist og sanktioner bortdømt. Foreningen begærer opsættende virkning mod både tidsfrist og sanktioner.

Agerskovgruppen er siden traktordemonstrationen og LandboSyd-stormødet med miljøminister Lea Wermelin på Gråsten Landbrugsskole i januar, gået i dybden med konsekvenserne af de samlede efterafgrødekrav, som består af en hel række af obligatoriske efterafgrødekrav. Meldingen er klar fra gruppens formand Jens Peter Aggesen:

- Efterafgrødekravene har nået et omfang, hvor de er blevet til en kæmpestor økonomisk byrde uden gevinst for vandmiljøet.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Agerskovgruppen har foreløbig beregnet de økonomiske tab på 25 enkelte ejendomme og ladet disse beregninger indgå i sagsanlægget mod staten.

- Det er utroligt, at myndighederne trækker os i kvote for ikke at så alle efterafgrøder inden 20. august, når de godt ved, at reglen allerede i dag er urealistisk, og det er utroligt, at vi skal trække staten i retten for at regulere os imod sund fornuft. Men det ser umiddelbart ikke ud til at der er andre løsninger, siger Jens Peter Aggesen.

I forbindelse med årets mark- og gødningsplaner har alle landmænd skullet indberette egnede arealer med efterafgrøder for at undgå træk i kvælstofkvoten, og kravene skærpes yderligere de kommende år.

- Allerede i den kommende høst vil udfordringerne være betydelige: Hvordan får vi så store arealer med efterafgrøder sået inden 20. august, samtidig med at der skal høstes og også sås vinterraps?

- Hvis ikke efterafgrøderne er sået inden den 20. august - hvilket ifølge myndighederne selv ikke har være muligt de seneste 4 år – så skal landmanden nu straffes med en stor reduktion i kvælstofkvoten. Man fjerner således indirekte landbrugspakkens forbedringer gennem sanktioner for ikke at overholde de umulige krav. Og kravet om såning af efterafgrøde inden 20. august vil blive overvåget af myndighederne via satellitter – er det virkelig vilkårene? spørger Jens Peter Aggesen.