DLG sender en meget tydelig invitation til Danish Agro og Vestjyllands Andel om samarbejde på de udenlandske maerkeder.

I forbindelse med fremlæggelsen af DLG's årsregnskab for 2017, brugte ledelsen anledningen til at sende en utvetydig invitation til et tættere stragetisk samarbejde med sine danske, andelsejede konkurrenter.

Der blev ikke lagt skjul på, at det handler om Danish Agro og Vestjyllands Andel, som DLG gerne vil indgå et strategisk samarbejde med på udenlandske markeder.

Har vi råd til andet?

- Vores danske konkurrenter gør det samme som os, og vi konkurrerer mere og mere på de samme markeder. Vi tror derfor, tiden er inde nu, og vi står med alle muligheder. Derfor inviterer vi til dialog med de øvrige danske andelsejede selskaber, for tiden er inde til at stoppe op og spørge, om danske landmænd skal bruge penge på at konkurrere med hinanden, siger Niels Dengsø Jensen, formand for DLG.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Han peger på, at et tæt strategisk samarbejde med de danske andels-grovvareselskaber kan gøre forretningen størst i Europa på nogle områder og generelt meget stærkere end i dag.

- Spørgsmålet er, om vi hare råd til ikke at samarbejde. Giver det mening, at vi presser hinanden de samme steder, spørger Niels Dengsø Jensen.

Kun lønsom vækst

Han understreger, at DLG ikke er interesseret i vækst uden øget afkast til de danske ejere. Men han mener, at mulighederne er store på især det tyske marked.

Han bakkes op af koncernchef Kristian Hundebøll, som fremhæver, at DLG henter

30 af 49 milliarder i omsætning på det tyske marked og 64 procent af resultatet før skat.

Han mener, at de danske selskaber er foran de fleste konkurrenter i Tyskland i kraft af en stærk logistik-struktur.

- Logistik er altafgørende og her står vi stærkt. Den tyske grovvarebranche har en anden struktur med masser af småaktionære. Den ser ud nogenlunde som for 30-40 år siden i Danmark. Vi strategisk retning, mens det er som om Tyskland har tabt momentum, siger Kristian Hundebøll.

- Vi går efter lønsom vækst. Det har knebet for vores udenlandske konkurrenter, som har vist sig at have svært ved at realisere en lønsom ekspansion, fordi de ikke har logistik-strukturen med, siger Kristian Hundebøll.

Gammelt synspunkt

Ønske om et tættere strategisk samarbejde mellem de andelsejede danske grovvareselskaber uden for Danmarks grænser er ikke nyt for DLG.

- Vi sagde det allerede for få år siden, da vi nedskrev en del på nogle forretningsområder. Men da var vi stækket af nedskrivningerne, og man tog os nok ikke så alvorligt, erkender Niels Dengsø Jensen og tilføjer, at netop de store nedskrivninger heller ikke gav de helt store kræfter til at forfølge store visioner

Men han tror tiden er mere oplagt i dag end dengang. Også fordi der er kommet nye direktører i spidsen for både Danish Agro og Vestjyllands Andel siden dengang.

Og fordi der særligt i Tyskland sker meget lige nu.

- Der sker en voldsom udvikling nu i Tyskland, og de er bagud.

- Det handler om at hæve marginer gennem rationaliseringer, effektiviseringer, synergier og så videre, siger han.

Pres fra landmænd

Og selvom ledelserne i de to selskaber måske ikke er klar til at indlede samarbejdet, ser Niels Dengsø Jensen alligevel en mulighed for at det alligevel kan komme på tale.

- Det er også landmandsejede selskaber, og diskussionen kan måske starte nedefra. Og samarbejdet behøver heller ikke at omfatte hele paletten - men det vil vi gerne, siger Niels Dengsø Jensen.

Han svarer dog meget klart nej til, at et samarbejde kan komme til at omfatte maskinhandel, som Danish Agro har som et betydeligt forretningsben.

- Samarbejdet skal stå skarpt inden for vores strategiske kerneområder, siger Niels Dengsø Jensen.

Mange muligheder

Ledelsen i DLG fokuserer dog ikke udelukkende på at indgå strategiske alliancer med danske selskaber. Ekspansion i Tyskland kan også ske med andre samarbejdspartnere, for eksempel svenske LDI, som DLG konkurrerer med i Sverige, men samarbejder med i Tyskland.

Kristian Hundebøll understreger, at den type strategiske samarbejde har mange forgreninger, og at der ikke nødvendigvis er noget blivende i at have bestemte samarbejdspartnere.

- Vi er ikke fastlåste på bestemte samarbejdspartnere, siger han.

Tidshorisonten for ekspansion er ifølge Kristian Hundebøll et til to år.

Nødvendigt

At det overhovedet er nødvendigt fortsat at fokusere forretningen uden for Danmarks grænser er ifølge Niels Dengsø Jensen helt uden for diskussion.

- Vi er det eneste land i verden, der skal eksportere 70 procent af det, vi producerer. Andelsbevægelsen har lige siden starten i 1880'erne været vant til at kigge udad. International konkurrenceevne er afgørende, og vi synes, at vi har en forpligtelse til det, siger han og bakkes op af finansdirektør Lars Sørensen, som mener, at DLG har fundet en bedre nøgle til det tyske marked end mange af konkurrenterne.

Niels Dengsø Jensen tilføjer, at DLG kører løs uanset, om det lykkes at etablere et samarbejde med de øvrige danske selskaber.

- Vi har analyserne klar, og vi ser nogle store kvantespring for os på det tyske grovvaremarked, siger han.

Har telefonnumre

Hvorvidt der er konkrete drøftelser om et strategisk samarbejde med de danske konkurrenter, vil ingen i DLG-ledelsen svare konkret på.

- Vi har hul igennem til mange. Der er en god familiær tone i branchen. Også i forhold til vores danske konkolleger, som vi jo allerede samarbejder med om eksempelvis danske havnefaciliteter, siger Kristian Hundebøll.

- Vi kender hinanden og har telefonnumre på hinanden, tilføjer han.