Miljø- og fødevareministeren er udsat for forsøg på karaktermord.

KOMMENTAR: Bertel Haarder lancerede i begyndelsen af 1980'erne begrebet "de organiserede hornorkestre" om de repræsentanter for særinteresser, der forsøgte at komme den daværende borgerlige regering til livs.

Det var den samme form for professionelle hornorkestre, der på alle fronter reagerede, da Bjørn Lomborg pillede ved de skrækscenarier, som klimaforskerne havde manet frem, de klimaforskere der modtog enorme summer for at holde fast i skrækscenarierne.

Nu er de professionelle hornorkestre igen på banen. Denne gang mod miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen, der har formastet sig til at indrette miljø- og landbrugspolitikken efter virkelighedens verden og ikke den fiktive verden, der baseres på beregninger i stedet for målinger.

Med ført hånd

Man fornemmer Danmarks Natur-U-fredningsforenings førte hånd bag den smædekampagne, som dagbladet BT har ladet sig spænde foran.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Og sammen med Naturfredningsforeningen står de forskere, der har fået finansieret deres forskning ved at sprede skræk og rædsel med påstande om de store farer, drikkevandet og farvandene omkring Danmark er udsat for på grund af landbruget.

De forsøger at sprede det indtryk, at landmænd er hamrende ligeglade med den natur, de er omgivet af, og det drikkevand de selv og deres børn indtager.

Eva Kjer Hansens forbrydelse består i, at hun vil lade landbruget gøde med den mængde kvælstof, som planterne har brug for og altså omsætter.

De såkaldte miljøforkæmpere har i årevis ført en effektiv kampagne, hvor skiftende venstrefløjsmiljøministre har indført så hårde krav mod landbruget, at der er foregået en effektiv undergødskning.

Ringe kvalitet

Dansk korn er blevet så proteinfattigt, at udenlandske opkøbere er begyndt at frabede sig dansk korn.

Når man læser artikelkampagnen i BT skulle man næsten tro, at Eva Kjer Hansen med fuldt overlæg er på vej til at forgifte hele Danmark og slå alt ihjel i søer, vandløb og fjorde.

Men det er selvfølgelig ikke tilfældet. Miljø- og fødevareministeren har gang på gang slået fast, at der løbende skal foretages målinger af gødningsforbruget og den eventuelt deraf følgende udledning. De områder, hvor der er behov for det, skal der handles resolut og indføres de nødvendige restriktioner.

De tidligere miljøministre har skudt med spredehagl på alle jordtyper og ramt alt og alle, uanset om der var behov for en kvælstofreduktion eller ej. Det var en tilfældighedens politik, der var til skade for såvel dansk landbrug, som beskæftigelsen og den danske statskasse.

Målrettet indsats

Og lad os så lige gøre opmærksom på et svar fra miljø- og fødevareministeren til Rene Christensen (DF) den 8. februar, hvoraf det fremgår, at der forventes en midlertidig mertilførsel af kvælstof til enkelte kystvande:

- Regeringen vil søge at målrette den kollektive indsats med kvælstofreducerende virkemidler, der iværksættes fra 2016, på de vandområder og grundvandsforekomster, hvor der er risiko for en mertilførsel, oplyser ministeren i sit svar.

Hun har altså IKKE forsøgt at lede Folketinget bag lyset, som det påstås af de politiske modstandere.

Der er tale om et forsøg på rendyrket karaktermord fra BT's og de professionelle hornorkestre.