Lyt til artiklen:

Advokat for dyretransportører: Chokerende fejl i råds vurderinger

00:00
Hastighed: ???x
04:02

Manglende obduktioner, modstridige udsagn og manglende grundlag er blandt de områder, hvor Det Veterinære Sundhedsråd i den grad halter bagefter i de retssager mod dyretransportører, hvor rådet optræder som ekspertvidner.

Det mener Jacob Forman, der er talsmand for de mange transportører, både chauffører og vognmænd, der i mange år har modtaget utallige bøder i landets retssale.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Sagerne mod chauffører og vognmænd opstår eksempelvis, når slagtesvinet ved ankomsten til slagteriet halter, har en prolaps eller en brok - forhold som gør, at dyret ikke anses transport-egnet. Chaufføren har typisk ikke opdaget skavanken under læsningen, fordi dyret ikke haltede eller prolapsen ikke var synlig under læsningen eller fordi dyrene skyggede for hinanden under læsningen. Således har skavanken hos dyret først vist sig ved aflæsningen på slagteriet.

Og her er det altså chaufføren og vognmanden, der hænger på ansvaret - og dermed straffen.

Alvorligt og chokerende

I de tidligere og nuværende retssager bliver Det Veterinære Sundhedsråd brugt af anklagemyndigheden til at besvare spørgsmål om de konkrete skader, som et dyr kan blive fundet med.

Det kan være, om haltheden ved en gris har været til stede, da chaufføren læssede dyret, om en prolaps har været synlig under læsning eller størrelsen på brok.

Derudover spørges rådet, om kørslen med dyret skal betragtes som uforsvarlig behandling af dyret, grovere uforsvarlig behandling af dyret eller uforsvarlig behandling af dyret med karakter af mishandling. Altså er det meget tunge og for sagen betydningsfulde og altafgørende spørgsmål, der stilles til rådet.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Jeg har i min tid som forsvarsadvokat indenfor transportområdet forsvaret rigtig mange chauffører og vognmænd i retten i sager om dyrs transportegnethed. Og jeg ved derfor, at besvarelsen fra Det Veterinære Sundhedsråd nærmest helt ukritisk af retterne lægges til grund for sagernes afgørelse i retten, fortæller Jacob Forman og fortsætter.

- Det er ikke overdrevet at sige, at rådets besvarelse af anklagemyndighedens spørgsmål er altafgørende for om chauffører og vognmænd dømmes i retten.

Og så burde man jo kunne forvente, at Det Veterinære Sundhedsråd baserer sine udtalelser på fakta. Men det er ifølge Jacob Forman ikke tilfældet.

Der blev efterfølgende udarbejdet en række second opinions på de udsagn, som rådet har givet i retssagerne. Disse udarbejdelser, som Jacob Forman har haft til gennemsyn, viste blandt andet, at der i et tilfælde manglede en obduktion for, at rådet kunne udtale sig i den konkrete sag.

Andre tilfælde viser, at rådet udtalte sig i decideret modstrid til, hvad der blev vist på en video under et retsmøde. Og for Jacob Forman er der ingen tvivl om, at de graverende fejl kun kan lede til én ting.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- De refererede eksempler viser, at det her her ikke kan fortsætte. Kritikken, som fremgår af de udarbejdede second opinions, fjerner al autoritet fra Det Veterinære Sundhedsråd i disse sager. Udtalelserne fra rådet er som nævnt tidligere nærmest altafgørende, når sagerne afgøres i retten. Dermed er kvaliteten i udtalelserne og dermed grundlaget for udtalelserne særdeles vigtige for chauffører og vognmænds retssikkerhed, siger han og uddyber:

- Når jeg ser på den kritik, så er den så grundlæggende massiv og ødelæggende for rådets autoritet. Der bliver ikke lagt fingre i mellem fra de her sekundære fagpersoner. For mig at se betyder det, at folk bliver dømt på forkert grundlag i de sager, hvor der mangler dokumentation eller sker fejltolkninger, fortæller Jacob Forman. .

Derfor har advokaten en meget konkret opfordring. Han vil have stoppet igangværende sager og genoptaget afsluttede.

- De 100 sager, der behandles ved retterne for øjeblikket, og de 300, der er på vej i retterne, skal stoppes og nyvurderes af andre end Det Veterinære Sundhedsråd. Og hidtil afgjorte sager bør genoptages på grund af alvorlig og tungtvejende faglig kritik af kvaliteten i Det Veterinære Sundhedsråds besvarelse af sagernes spørgsmål, fastslår han.