Lyt til artiklen:

DF ønsker hele Danmark som én ulvezone

00:00
Hastighed: ???x
04:33

I dag opholder der sig 29 ulve i Jylland - heraf er der fem ulvepar, som opholder sig i fem forskellige revirer, nemlig: Klosterhede, Ulfborg, Skjern, Oksbøl og Houborg. Parret i Ulfborg- og Skjern- reviret fik sidste år unger.

Dertil er der to enlige ulve og fem omstrejfende ulve, der endnu ikke har fundet et revir.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Miljøstyrelsen har opgjort antallet af angreb på husdyr i 2022 til 32 tilfælde, hvor det er dokumenteret, at ulve stod bag angrebene. Angrebene gik ud over 161 husdyr. Angrebene skete på mindre husdyr, får, lam, kalv, væddere, geder og gedekid.

Indtil videre er der i år dokumenteret tre tilfælde med ulveangreb på 22 husdyr.

Antallet af ulve i Danmark vokser støt, og derfor har Pia Kjærsgaard, DF, indkaldt miljøminister Magnus Heunicke i samråd om ulvesituationen.

Trailer med nødpakke ved ulveangreb

Se også:

Trailer med nødpakke ved ulveangreb

Ikke tryg ved ulve

Pia Kjærsgaard er ikke tryg ved situationen og mener ikke, det er rimeligt, at dyreholdere skal være nervøse for deres dyr og selv afholde udgifterne til oprydning efter et ulveangreb.

- Jeg synes bestemt ikke ulve hører til i Danmark. Men vi er afhængige af EUs habitats direktiv. Nu vil jeg høre ministeren, hvor langt er man kommet med arbejdet i EU. Jeg håber den nye minister vil tage det op i EU, sagde Pia Kjærsgaard på samrådet i dag.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Magnus Heunicke startede samrådet med at gøre status over antallet af ulve og ulveangreb. Ministeren understregede, at ingen af ulveangrebene, i de år ulven har været i landet, er foregået indenfor korrekt opstillede ulvesikre hegn.

Ulveopgørelsen viser, at størstedelen af landets ulve opholder sig udenfor landets officielle ulvezoner, hvor det er muligt at søge om tilskudshegn. Alle kan dog få erstatning for angrebne dyr uanset, hvor man bor.

- Sidste år blev der udbetalt 160.000 kroner til ulvesikre hegn. Året før lød beløbet på 140.000 kroner. Beløbet svinger fra år til år, fortalte ministeren.

- Vi følger udviklingen af ulvepopulationen tæt. Det er afgørende at vi fortsat har en fintmasket ulveovervågningen, så vi fremadrettet kan være på forkant med udviklingen i bestanden og ulvenes færden. Men også så vi kan lokalisere, hvis en ulv mister sin skyhed, sagde miljøministeren.

Muligheden for at få tilskud til ulvesikring omfatter lige nu dyreholdere i to områder i Vestjylland og Midtjylland. I 2022 blev der samlet givet tilsagn om tilskud på cirka 160.000 kroner til ulvesikring af hegn inklusiv strømgivere og hegnsalarmer.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Muligt ulveangreb: Seks får er fundet døde på mark

Se også:

Muligt ulveangreb: Seks får er fundet døde på mark

Skabe tryghed

Ministeren har stor forståelse for den stigende utryghed som flere oplever i takt med at der bliver flere ulve.

- Det er vores opgave at overholde vores EU forpligtigelser, men samtidig skal vi skabe tryghed for befolkningen og husdyrholderne. Derfor kigger vi løbende på om ulvebestanden i Danmark og i EU og ser på om udviklingen kan give anledning til yderligere justering i bestanden, sagde han.

Pia Kjærsgaard har svært ved at forstå, at EU holder fast i direktivet og den massive beskyttelse af ulven. Også når hun ser på den voksende bestand.

- landmændene bruger ufatteligt mange mandetimer på at rydde op. Det er en kæmpe udfordring for de dyreholdere, der bliver ramt. Efter min mening skal de have fuld og 100 procent dækning for deres udgifter i hele landet, sagde Pia Kjærsgaard.

- Jeg er klar over, at det er ønske at få dækket arbejdstimerne. I dag dækker vi hegnene, og jeg synes vores førsteprioritet bør være at styrke tiltag til at forebygge ulveangreb, og det kan de ulvesikre hegn. På ingen typer af de ulvesikrede hegn, heller ikke de mobile hegn, har der været angreb, understregede ministeren.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Både EU Parlamentet og EU-Kommissionen er i øjeblikket ved at drøfte ulvens status og placering indenfor habitats direktivet, fortalte ministeren.

- Der er ikke en masse lande i EU, der vil støtte et initiativ, der vil ændre ulvens status, sagde han.

I følge Pia Kjærsgaard kan regeringen lige så godt tage initiativ til forberedelserne til at gøre hele landet til ulvezone. Hun varslede allerede et nyt samråd om ulve.

Ministeren afviste ikke at omdanne Jylland til én samlet ulvezone, men vil gå tilbage til sit ministerium og undersøge, hvilke muligheder der er og regne på tallene.

Naturplejer er bekymret for fremtiden med større ulvebestand

Se også:

Naturplejer er bekymret for fremtiden med større ulvebestand