Lyt til artiklen:

Flere økologiske heltidslandbrug de seneste fem år

00:00
Hastighed: ???x
02:40

Abonnementsartikel

Antallet af fuldt omlagte økologer steg i 2020 til 741 bedrifter eller 9 procent af det samlede antal heltidslandbrug, viser opgørelse fra Danmarks Statistik.

Økologien er særligt udbredt blandt bedrifter med fjerkræ (20 procent.) og mælkeproduktion (15 procent), men det gælder for økologien som helhed, at omlægningen har været kraftigere i femårsperioden 2015-2020 sammenlignet med femårsperioden 2010-2015, skriver Danmarks Statistik.

Lidt bedre regnskaber for økologiske landbrug i gennemsnit

I 2020 landede det gennemsnitlige driftsresultat for økologiske heltidslandbrug på 0,9 millioner kroner, hvilket var 16.000 kroner mere end året før. Efter driftsresultatet reduceres med en (beregnet) aflønning af ejerens timer, blev der et overskud på 449.000 kroner.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Mindre tilbagegang for økologiske mælkeproducenter

Malkekvæg er med 370 bedrifter antalsmæssigt den største delsektor. Det gennemsnitlige driftsresultat for økologiske heltidsbedrifter med malkekvæg faldt med 49.000 kroner til 1,2 millioner kroner, hvilket kan henføres til et fald i afregningsprisen på økologisk mælk på 7 øre.

Driftsresultatet er lidt højere end for de konventionelle kolleger, hvor det blev 1,1 millioner kroner efter en stigning i den konventionelle afregningspris på 4 øre. Den bedste fjerdedel af de økologiske mælkeproducenter havde endog et driftsresultat på 2,8 millioner kroner, skriver Danmarks Statistik.

I 2020 var de bedste resultater i økologisk svine- og fjerkræproduktion.

For de 48 omlagte heltidsbedrifter med økologisk svineproduktion var der med et driftsresultat på 1,4 millioner kroner tale om solid fremgang efter to år med dårlige resultater i 2018 og 2019.

For de 54 omlagte heltidsbedrifter med fjerkræ blev det gennemsnitlige driftsresultat 1,6 millioner kroner, hvilket var det højeste blandt de økologiske driftsformer. 202o er første år med selvstændig visning af resultater for økologisk fjerkræ i statistikbanken.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Lavere resultat for økologiske planteproducenter

Der var 175 økologiske heltidsbedrifter med planteavl i 2020. Driftsresultatet faldt til 0,4 millioner kroner varierende fra minus 0,4 millioner kroner for den svageste fjerdedel til 1,3 millioner kroner for den bedste fjerdedel.

Læs mere og se samtlige tabeller på Danmarks Statistik.