Mogens Jensen var den 11. november under pres i Landstingssalen på Christiansborg, hvor oppositionen krævede svar på regeringens ulovlige håndtering af minksagen og hvor flere partier krævede hans afgang.

Der var meget stor opmærksomhed omkring samrådet i Miljø- og Fødevareudvalget den 11. november, hvor fødevareminister Mogens Jensen (S) skulle svare på, hvorfor regeringen har handlet, som den har gjort i mink-sagen.

Thomas Danielsen fra Venstre startede med at fortælle, at sagen havde været grebet katastrofalt an, og at der var flere stærkt kritisable forhold, man fra Venstre savner svar på.

Mogens Jensen fortalte, at krisen har ændret på rammerne for vores liv, og mange brancher og mennesker er hårdt ramt.

- Det er en krise, vi skal igennem, og det er en krise vi skal igennem sammen som samfund, begyndte Mogens Jensen sit forsvar af sine og ministeriets dispositioner, og han og regeringen har valgt at handle hurtigt, at aflive alle mink i Danmark.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Noget som han kaldte en stor opgave for alle, og for ham har hastigheden på udførelsen af opgaven haft førsteprioritet, da der i samfundet er en stigende smittespredning i samfundet.

- Det er et spørgsmål om Folkesundhed, lød det fra ministeren, der fortalte, at der nu er aflivet 2,8 millioner dyr, ud af en samlet bestand på cirka 17. millioner dyr.

Mogens Jensen takkede for et godt samarbejde med branchen og andre interessenter, men her har det fra blandt andet netop branchen og blandt andet minkdyrlægerne lydt, at der ikke har været noget samarbejde.

Dyrene skal behandles dyrehelbredsmæssigt forsvarligt, også i forbindelse med aflivningerne, fortalte Mogens Jensen som stod fast på, at alle regler skal efterleves.

Det er der dog meget, der tyder på, at de ikke er blevet, og det fik oppositionen til at gå til angreb på en presset minister.

Lovforslaget om at aflive alle mink har til formål at hindre spredning af smitte fra mink, og alle mink i Danmark foreslår regeringen at der først må komme mink i Danmark igen fra 2022.

Mogens Jensen slog fast, at ejerne af mink-besætninger vil får erstatning for deres tab, og fremadrettet skal der oprettes en kompensationsordring, der skal sikre minkavlerne fremover. En model skal hjælpe minkavlerne ud af erhvervet, og andre skal have mulighed for at lægge deres produktion i dvale, til det igen er muligt at have minkavl i Danmark.

Beklager fejl

Der er ikke lovhjemmel til at kræve aflivning af mink uden for de 7,8 kilometer zonen, indrømmede Mogens Jensen, og han beklagede mange gange.

Mogens Jensen fortalte, at han først i weekenden blev opmærksom på, at regeringen har handlet ulovligt i forhold til at kræve alle mink slået ned i hele landet.

For regeringen handler det først og sidst for regeringen om at sikre folkesundheden, sluttede Mogens Jensen sine indledende svar.

Hvornår løj ministeren

Thomas Danielsen (V) spurgte hvornår Mogens Jensen havde løjet i forløbet, og det korte svar fra ministeren lød, at han ikke har løjet for Folketinget.

Lise Bech (DF) krævede svar på, hvem der har truffet den ulovlige beslutning om at kræve alle mink i Danmark aflivet, og hun kritiserede skarpt, at ministeren ikke har delt viden med de øvrige partier før i denne uge, hvor ulovlighederne blev tydelige for alle, også ude for Christiansborg.

Lise Bech mener det bør være muligt at bevare avlsdyr, men ifølge hende blev de sidste mink i det nordjyske slået ned i løbet af den 10. november, og hun foreslog at redde avlsmateriale i andre dele af landet, og hun reagerede kraftigt på, at Mogens Jensen antydede, at der var tale om en bred politisk beslutning om at aflive alle mink baseret på oplysninger fra sundhedsmyndighederne.

Manglende lovgrundlag

Per Larsen (K) bad om svar på, om hvorfor ikke regeringen har haft styr på lovgivningen - både hvad angår ordren om at aflive ikke ramte mink, og i forhold til erstatningen med en bonusordning, der tilsyneladende ikke findes hjemmel til at gennemføre i lovgivningen.

- Skrivelsen ligger stadig inde på Fødevarestyrelsens hjemmeside - hvorfor har man ikke ændret den, og sendt besked ud til at minkavlerne, lød det fra Per Larsen, som er uforstående overfor, hvorfor en ulovlig instruks fastholdes.

Ifølge Mogens Jensen udsendte Fødevarestyrelsen et brev og et opfølgende brev til minkavlerne, men Mogens Jensen nægtede at have kendskab til indholdet i brevet før det blev udsendt, og han ser frem til en redegørelse om, hvorvidt brevet gik for langt og om der er hjemmel til at give minkavlerne en bonus for at aflive mink hurtigt. Mogens Jensen fortalte, at en undskyldning skulle være sendt til minkavlerne.

Ulovlig instruks

Henrik Dahl (LA) spurgte ind til den ulovlige instruks fra Fødevarestyrelsen, og her var Mogens Jensens var ikke klart, men spørgsmålet blev hurtigt fulgt op af Enhedslistens Peder Hvelplund (EL), der krævede svar på, om der var tale om en fejl, eller om ministeren har afgivet ulovlige instrukser.

Fødevarestyrelsen har ifølge Enhedslisten været klar over, at der ikke har været hjemmel til at kræve alle mink slået ihjel: Lovgrundlaget har ikke været tilstrækkeligt, og det ville kræve en lovhjemmel at kræve mink slået ihjel uden for sikkerhedszonerne, lød det blandt andet fra Peder Hvelplund.

- Der skal selvfølgelig ikke handles som minister, hvis der ikke er et lovgrundlag, lød det fra Peder Hvelplund, som understregede, at ministeren talte under ministeransvarlighedssloven.

Mogens Jensen slog fast, at han ikke kendte til ulovlighederne, men han vil nu se frem til at finde ud af, hvornår han har fået besked om de ulovlige forhold.

- Nej, det var jeg ikke gjort bekendt med, og nu kommer der en redegørelse, og så kommer vi alle mails og redegørelser igennem men ud fra den viden jeg har, så var det i weekenden, jeg fik den viden, lød det fra Mogens Jensen, og uddybede sit svar:

- Jeg var ikke klar over det - hverken da regeringen traf beslutningen eller i det efterfølgende pressemøde, lød det direkte svar fra Mogens Jensen til regeringens støtteparti.

Brød loven

- Man har udstukket en ordre uden at have hjemmel til det, lød det skarpt fra Nye Borgerliges Pernille Vermund, som også var meget forundret over, at ministen igen og igen postulerer, at to modsatrettede udtalelser er sande:

- Det kan ikke være rigtigt, lød det fra Pernielle Vermund (NB).

Søren Egge Rasmussen (EL) kritiserede Mogens Jensen for at fastholde, at han ikke har vist noget, når der er dokumentation for, at ministeren før weekenden har skrevet under på et papir, der viser, at han burde være vidende om den ulovlige håndtering af sagen.

Mogens Jensen fortalte at det skete via en bekendtgørelse angående lov om hold af dyr, men den fortæller ikke om hvad bekendtgørelsen ellers kan bruges til, og han svarede ikke nærmere på, om han selv anså det for at være en ulovlighed.

Miljø- og Fødevareudvalget formand René Christensen (DF) spurgte også ind til den ulovlige instruks, men igen svarede ministeren, at bekendtgørelsen kun gælder inden for zonen, men han svarede ikke på, om det var problematisk, at bekendtgørelsen blev benyttet uden for zonen selvom der ikke var lovhjemmel til det.

Hans Christian Schmidt (V) kritiserede regeringen for, at Mogens Jensen (S) skal stilles til ansvar for regeringens beslutninger, og han spurgte ind til, hvor meget statsministeren har vidst i forbindelse med sagen.

- Har ministeren forsømt at give statsministeren nogle oplysninger, lød et andet spørgsmål til Mogens Jensen, da han var i tvivl om, hvor meget regeringens top har vidst i forløbet.

Mogens Jensen fortalte om instruksen, at bekendt
-Det at bekendtgørelsen siger nogle ting, det siger ikke noget om hvad der i loven er hjemmel til, lød svaret fra ministeren, og han henviste til den redegørelse der nu er undervejs.

Kristian Hegaard (R) retsordfører for Radikale Venstre spurgte ministeren indtil om ingen i embedsværket og regeringen har spurgt ind til om en sådan beslutning var lovlig. Ikke mindst efter det via mediernes arbejde er kommet frem, at det i embedsværket siden den 11. juni har været klart, at der ikke var lovhjemmel til at kræve mink slået ned uden for 7,8 kilometer zonerne.

- Hvornår er ministeren blevet bekendt med, at der skete en ulovlig ordre, lød det fra Kristian Hegaard.

- Jeg bliver klar over det i weekenden, lød svaret, men det præcise klokkeslet må den videre undersøgelse vise, og han svarede, at der var begået fejl i sagen, også selv om han ikke var bekendt med tingene, og endnu engang skød ministeren ansvaret fra sig, og tørrede fejlen af på embedsværket.

- Jeg er ikke bekendt med, hvad der er sket ovre i Fødevarestyrelsen, fortalte Mogens Jensen møntet på de ulovlige instrukser, der er blevet udsendt til minkavlerne i forbindelse med aflivningen af minkproduktionen i Danmark.

En tragisk sag

Venstres Erling Bonnesen (V) konstaterede, at regeringens koordinationsudvalg har været fuldt vidende om ulovlighederne, og han spurgte ind til, om regeringen eller ministeren har overvejet at tage sin afsked med baggrund i mink-skandalen.

Mogens Jensen svarede, at corona-smitten har været det vigtigste for regeringen, og det har været baggrunden for at tage de her skridt overfor mink-branchen.

- Det er ikke regeringen der sparker et erhverv ned, det er regeringen der træffer en beslutning, lød det fra Mogens Jensen med henvisning til at det har vært nødvendigt at handle hurtigt for folkesundhedens skyld.

Jacob Jensen (V) spurgte igen ministeren indtil, hvornår Mogens Jensen vidste, at regeringens håndtering af minkkrisen var ulovlig, og Torsten Schack Pedersen (V) fulgte op og krævede ligeledes svar på, hvornår ministeren vidste besked, og hvorfor regeringen ikke straks handlede på det.

Lovbrud fortsætter

Rasmus Jarlov (K) problematiserede, at ministeren bekendtgør, at han ikke ved ordren fra regeringen har været ulovlig, når han i bekendtgørelsen angående dødszonerne på 7,8 kilometer klart står, at bekendtgørelsen kun gælder inden for zonen, og han krævede svar på, hvorfor den ulovlige ordre blev fastholdt også efter det blev klart for alle, at den ikke var lovlig.

Mogens Jensen svarede angående brevet til minkavlerne, at han ikke var vidende om brevet og at han ikke kendte indholdet af brevet, og han søgte at så tvivl om karakteren af brevet, som han påstod han ikke selv har set eller godkendt, og han fortalte, at han ikke stor bag beslutningen om at udsende et brev til mink-avlerne efter pressemødet.

- Jeg forstår det sådan, at fødevarestyrelsen selv reagerer på det pressemøde, og sender også det brev ud vi har talt om i dag til minkavlerne, hvor man redegør for hvad der skal ske.

- Om der findes en korrespondance imellem Fødevareministeriet og Fødevarestyrelsen, det må blive undersøgt nærmere. Regeringen træffer en beslutning, og så reagerer Fødevarestyrelsen derefter, lød det undvigende svar fra Mogens Jensen.

Der blev fra flere sider af stillet spørgsmålstegn ved, om ikke regeringen har været mistænkelig ved at gå på kompromis med den sædvanlige behandling af lovforslag i Folketinget, og her svarede Mogens Jensen at der er en betydelig risiko ved at have minkavl i Danmark i forbindelse med covid-19, og ud fra udmeldinger i medierne fra de øvrige partier i Folketinget, mente ministeren, at der var rygdækning i Folketinget til at agere hurtigt uden inddragelse af de øvrige partier.

Der skal være orden lovgrundlaget for de beslutninger, man træffer lød spørgsmålet fra SFs Carl Valentin, som bakker op om regeringens kontante linje, men han ville gerne have svar på, hvorfor regeringen ikke har været bedre forberedt på, at minksagen kunne udvikle sig så dramatisk, som tilfældet har været, med en stor regning som konsekvens.

Mogens Jensen forklarede at handlingerne fra hans side har hvilet på en sundhedsfaglig vurdering, og at han og regeringen aldrig har haft en intention om at slå den danske minkbranche ihjel. En branche han omtalte som verdensførende, og beslutningen om at aflive alle mink bliver truffet med baggrund i en vurdering fra Statens Serum-institut.

- Det har været en hurtig beslutningsproces, og det er det, der har gjort at der har været begået fejl undervejs, lød det fra ministeren, som ikke svarede næremere på de kontante spørgsmål stillet af samrådet, og efter 23 spørgere havde været ved mikrofonen, rundede Venstres Thomas Danielsen samrådet af, med en kritik af, at ministeren på en række vitale områder først vil fremkomme med svarene onsdag den 18. november, og han bedyrede videre, at ministerens svar ikke hænger sammen, og han kaldte ministerens og regeringen håndtering af hele situationen for lemfældig.

Mogens Jensen havde det sidste ord, og han bedyrede, at regeringen har handlet konsekvent i håndteringen af mink-sagen.

- Jeg tager ikke let på den her situation fortalte Mogens Jensen som afslutning på samrådet, og han indrømmede fejl i ministeriet i forhold til håndteringen, og det tog han ansvaret for, ikke mindst over for minkavlerne, men efter det åbne samråd står det klart, at de 23 spørgere ikke fik klare svar på deres spørgsmål i Landstingssalen, og det står klart, at ministeren langt fra har sikret sin position som fødevareminister i regeringen.