I går kom det frem, at regeringen vil stramme kvælstofskruen på yderligere to områder, nemlig lavere kvælstofnormer for humusjorde og højere krav til udnyttelse af husdyrgødning. Disse stramninger træder i kraft den 1. august i år.

Regeringen har samtidig sendt et notat ud til ordførerene om, at der er yderligere to stramninger på vej. Disse er - i følge det notat, som Maskinbladet har fået tilsendt - følgende:

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

"Forbud mod anvendelse af kunstgødning i efteråret. Det vurderes, at de økonomisk optimale normer, som blev indført med Fødevare- og landbrugspakken, kan bidrage til øget anvendelse af kunstgødning i efteråret, hvilket estimeres til at medføre en øget risiko for udvaskning af kvælstof. Det vil dog fortsat være tilladt at gødske visse afgrøder i efteråret, hvor dette kan retfærdiggøres med et betydeligt merudbytte.

Reviderede lukkeperioder for fast husdyrgødning. De såkaldte lukkeperioder fastsætter, hvornår på året der ikke må udbringes gødning. Det estimeres, at en forskydning af udbringningen af fast husdyrgødning fra efteråret til vinteren kan reducere kvælstofudledningen betydeligt. Der er dog behov for en videre drøftelse med EU-Kommissionen for at afklare den præcise implementering.

Venstres landbrugsordfører Erling Bonnesen er lodret uenig i disse tiltag.

- Jeg har læst det, og jeg kan kun sige, at det er tiltag som regeringen alene har besluttet at køre igennem sammen med sit parlamentariske grundlag.

- Det korte af de lange er, at regeringen kommer med flere stramninger på kvælstofområdet, og at de siger, at man er cirka 2000 tons bagud, og så kommer de med yderligere stramninger. Som Venstres ordfører kan jeg sige, at vi på ingen måde er enige i det, som regeringen gør. Det er stærkt kritisabelt. I stedet burde regeringen selv rubbe neglene og få behandlet de mange ansøgninger om minivådområder, der ligger og samler støv.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Smøleri

- Disse minivådområder kan fortsat hjælpe med at lave en reduktion på kvælstofområdet og ad den vej kan politikerne samtidig spille sammen med landmændene så der kan samtidig kan tages hensyn til erhvervet, siger Erling Bonnesen.

Han kan ikke sætte tal på, hvor mange ubehandlede ansøgninger, der ligger inde i styrelsen.

- Men jeg ved, der ligger en stor stak, og jeg tvivler på, at de skynder sig med det. Det må være smøleri, for under den tidligere regeringen satte vi jo tilmed penge af til at få gang i dette område, for det er jo her, vi kan rykke på tingene i praksis, mener Erling Bonnesen.