Abonnementsartikel

Byggedirektør frygter, at puljen vil fremme svineproduktionen på lokaliteter, hvor produktion ikke er ønsket.

Ansøgningsperioden for tilskud til modernisering af slagtesvinestalde skulle være startet den 3. marts og afsluttet 5. maj 2020, men den udsat i to måneder. Konsulenterne skal endnu engang forklare deres kunder, at de heller ikke de næste to måneder har udsigt til at kunne søge tilskud til moderne og miljørigtige slagtesvinestalde. Hele forløbet med den nye pulje og ansøgningsrunde har været udskældt fra start. Landbrug & Fødevarer har brugt mange ressourcer på at ændre ordlyden i bekendtgørelsen i høringsfasen, men det har ifølge byggekonsulenterne kun ført til små ændringer. Spørgsmålet er om bekendtgørelser kan påvirkes tilstrækkeligt i høringsfasen, eller om løbet er kørt, når embedsværket har fremlagt første udkast.

-Det der er forkasteligt, at Landbrugsstyrelsen kan sidde på så simpel viden uden at informere de involverede. Styrelsen har længe vidst, at ordningen ville blive udsat, men man har ikke engang gidet at informere os der skal rådgive ansøgerne før nu. Noget andet er de få ændringer der ser ud til at komme, ikke batter meget for miljøet. Det er skruen uden ende, siger en frustreret byggedirektør. Flemming Hedegaard er direktør for Byggeri og Teknik og har de sidste måneder været i konstant kontakt med frustrerede svineproducenter, der er klar til at stikke spaden i jorden til nye slagtesvinestalde. Men der går mindst to måneder mere før der kan søges.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Fremmer produktion på følsomme arealer

Flemming Hedegaard frygter, at moderniseringspuljer, som den ser ud nu, vil fremme udvidelse af produktion på følsomme arealer. Han mener, at tilskuddet vil skubbe til en udvikling af svinebrug de steder, hvor der ikke bør bygges en svinestald. Grunden er at teknologipakkerne i puljen, er så dyre, at det kun er på lokaliteter, hvor miljøkravene kræver det, at man vil investere i dyr gylleforsuring, eller luftrensning.

-Jeg har ikke noget pænt at sige om det tilskud, de burde afskaffe det, og lade landmændene bygge moderne stalde med den teknologi driften kan betale, og det der kræves af miljøgodkendelsen. De har lavet en støtteordningen, der støtter de dårligst placerede svinestalde i Danmark. Jeg kan ikke forstå, hvis Mogens Jensen syntes, at dette er en god idé, slutter byggerådgiveren.

Landbrugsstyrelsen oplyser at grundrammerne for ordningen er på plads, og at bekendtgørelsen er i gang med at blive skrevet færdig. Den forventes færdig om cirka to uger.