Fra 1. juli blev det muligt at søge om tilskud i tre forskellige puljer til investering i stalde. Det drejer sig om miljøteknologi i stalde, forsuring i stalde og løsdrift i farestalde, oplyser teknisk rådgiver fra LMO, Søren Trads Møller.

Især miljøteknologi giver mulighed for tilskud til flere forskellige teknologier - her kan der søges til en fast liste af teknologier, der enten reducerer ammoniakfordampningen eller energiforbruget. Derudover har gartnerier mulighed for at søge om teknologier, der reducerer pesticid- og næringsstofforbruget.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Ting som LED lys, lavenergi-ventilatorer, varmepumpe, frekvensstyret vakuumpumpe og intelligent overdækning er med i runden. Listen indeholder mere end 50 forskellige teknologier, så der er mange muligheder, siger Søren Trads Møller, teknisk rådgiver hos LMO.

De i alt 110 millioner er fordelt i syv forskellige puljer:

For kvæg- og svinestalde ydes der tilskud til reduktion af ammoniakudledningen samt reduktion af energiforbruget.

For gartnerier ydes der tilskud til reduktion af energi-, nærings- og pesticidforbruget.

Husk tilladelser

Puljen yder 40 procent i tilskud af investeringen, og der skal indhentes to tilbud. Runden er åben fra 1. juli til 1. september, og prioriteringen af ansøgningen vil først ske, når runden er lukket.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Husk at hvis der skal indhentes tilladelser, for eksempel byggetilladelse eller miljøgodkendelse, så skal det senest indsendes med slutudbetalingen. Er der allerede opnået tilsagn i eksempelvis puljen for modernisering af slagtesvinestalde, kan der ikke søges til samme projekt, oplyser Søren Trads Møller.

Minimumsinvesteringen for ting der reducerer ammoniakudledningen eller næringsstofforbruget er 300.000 kroner, mens det er 100.000 kroner for teknologier, der sparer energi eller pesticider.

- Tilskuddet kan godt kombineres med yderligere tilskud ved at sælge energibesparelsen. Her er det dog vigtig, at der er lavet en aftale om dette, inden der handles, siger den tekniske rådgiver.