Lyt til artiklen:

Sort tilskud har halveret forbruget af antibiotika

00:00
Hastighed: ???x
09:56

Når der optræk til diarré i farestalden, ser det ofte sort ud for de danske farestaldsmanagere, hvis de vil spare på medicinen og undgå dårlig mave hos de mindste grise. Men i farestalden på Mariesminde kan man bogstaveligt talt snakke om sort magi, der flyder ud af doseringssprøjten og ind i munden på de syge grise.

Kul og kastanjer klarer klatterne

Artiklen fortsætter efter annoncen

Alle soholdere kender det. Specielt polteholdene er hårdt ramt. Diarré er en hyppig årsag til medicinering i farestalden. Det har også irriteret Janny Koning Pedersen. Selv om hun er en kritisk indkøber og soholder, så har et alternativt tilskud fundet vej til farestalden på Mariesminde. Det er et flydende tilskud med aktivstoffer fra kul og kastanjer. Det er sort, og det sviner, men det er man ligeglad med her i farestalden. Bare det virker.

- O´nella Protect har reduceret medicinforbruget mod diarré med 50 procent. Dyrlægen driller med, at vi næsten er økologiske, for vi bruger mindre Linko-Spektin, siger Janny Koning Pedersen, mens hun viser mig produktionen. Sammen med Claus Pedersen ejer hun Mariesminde i Bojskov ved Gråsten, et sohold med 500 søer, produktion af 30 kg's grise og opfedning af 4800 slagtesvin om året.

Lukker tarmen for diarré og bakterier

På Mariesminde har de brugt O´nella Protect i fire måneder. De bruger det både til behandling og forebyggelse af pattegrise-diarré.

rich-media-2
Pattegrise tildeles O'nella direkte i munden én gang om dagen i to-tre dage.

- Vi har specielt fokus på polteholdene, her giver vi det til alle grisene i kuldet. Ellers er det kun de små og svage der viser tegn på diarré der får, siger Janny Koning Pedersen. Hun forklarer, at hvis det er større grise så er én behandling ofte nok. Men de mindste grise får det sorte tilskud to til tre dage i træk.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Det er tydeligt at se, hvor de behandlede grise sutter. Men det er godt, for det lukker tarmen, så diarréen forsvinder. Og så er der noget godt i fra kastanjer, der hæmmer de skadelige bakterier, forklarer soholderen, der selv er i stalden hver dag.

Når et kuld har diarré eller der er mange små grise, sikres vandforsyningen med dialyt. Også grise hos ammesøer får tilbudt dialyt-vand i farestalden.

Antibiotika ødelægger tarmfloraen

Det er besætningsdyrlægen på Mariesminde, Kristian Havn fra Porcus, der har introduceret O´nella Protect til besætningen. Han er stødt på produktet hos en OUA-producent som har været med til at afprøve og udvikle tilskuddet til pattegrise.

- Jeg har som besætningsdyrlæge fulgt med i udviklingen og afprøvningen af O´nella, og det er et oplagt valg til OUA-besætninger. Men når det er sagt, så kan jeg sagtens se, at det har sin berettigelse i konventionelle besætninger også. På Mariesminde var der problemer med spædegrisdiarré hos gyltene. Nu har vi fået fuld kontrol over problemet. Vi kan se medicinforbruget til pattegrisene falde ganske betydeligt, forklarer Kristian Havn.

Artiklen fortsætter efter annoncen

rich-media-5
- Det jeg hører fra besætningerne er, at ved forebyggelse så ses den sædvanlige diarré ikke, siger dyrlæge Kristian Havn. Pressefoto.

Den veterinærfaglige vinkel er, at til behandling af diarré hos pattegrise anvendes næsten udelukkende bredspektret antibiotika, og det rammer også gode bakterier, der skal hjælpe grisen.

- Med antibiotika rammer vi ikke kun de diarréfremkaldende, men alle bakterier. Også dem der er sunde for grisen, og dem der skal være med til at gøre den stærk. Den sunde mave-tarmflora slås i stykker. Det er bivirkningerne ved antibiotika, og derfor bør vi forsøge at undgå det, hvis det er muligt, slår dyrlægen fast.

Slipper for registreringskrav

Én ting er bivirkninger ved antibiotika, en anden er virkemåden.

- Dette tilskud kan mere end de gængse antibiotika, man normalt vil bruge mod diarré. Aktivt kul kan binde toksinerne, og spædegris-diarré er ofte toksinfremkaldte. Her har produktet en stor styrke, fordi det kan mere end slå bakterier ihjel, siger Kristian Havn.

Artiklen fortsætter efter annoncen

En anden fordel, den erfarne dyrlæge ser ude i besætningerne, er hele management-delen.

- Ved at bruge et tilskud slipper man for alle de registreringer, der tager tid fra grisene. Risikoen for indskærpelser fra Fødevarestyrelsen slipper man også for. Medicin skal bruges nøjagtig efter dyrlægens anvisninger. Derfor kan man ikke bare forebygge eller fortsætte behandling med antibiotika en ekstra dag, hvis man finder det nødvendigt. Det kan man med tilskud. Her er der overhovedet ingen registreringskrav. Det giver en stor frihed, og det påvirker ikke det gule kort, forklarer Kristian Havn.

Mange har fokus på medicinforbruget

Medicin til de spæde grise fylder ikke ret meget i den samlede opgørelse, da registreringskoden har både pattegrise og søer i samme behandlingsgruppe. Det er derfor svært at sætte tal på det sparede medicinforbrug. Men hverken dyrlæger eller besætningsejere er i tvivl. O´nella Protect virker rigtig godt, hvis man forebygger hos for eksempel gylte, og når diarré-problemerne ligger tidligt i pattegrisenes liv.

rich-media-7
Dyrlægen driller med, at vi næsten er økologiske, for vi bruger mindre Linko-Spektin, siger Janny Koning Pedersen. Foto: Jette Beck.

- Selv om besætningen har et lavt medicinforbrug, er der mange svineproducenter, som har et ønske om at sænke medicinforbruget yderligere. Her anbefaler jeg O´nella Protect. Og det jeg hører fra besætningerne er, at ved forebyggelse så ses den sædvanlige diarré ikke, siger Kristian Havn. Han ser desuden betydelig bedre tilvækst og mindre spredning af tilvæksten, hvilket han mener har noget at gøre med, at tarmfloraen overlever, og at der sker færre flytninger af grise, når der ikke er diarré i farestalden.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Grisene kan gro, når der er ro

Uanset hvilken stald man kommer ind i på Mariesminde, så er der ro. Også i drægtighedsstalden hvor automatiske foderstationer sørger for, at alle søerne får, hvad de skal have i god ro og orden. Der fodres fra kl. 15 hver dag, og de fleste søer spiser to gange, fortæller den erfarne landmand.

Ro er vigtigt for Janny. Hun fremhæver, at trods skiftende medarbejdere gør hun meget ud af, at de skal være rolige og have tid til at kigge på dyrene hver dag. Det giver sig udslag i store grise, der bliver leveret til klimastalden. På Mariesminde kører de med fem ugers fravænning. Grisen vejer typisk mellem otte og ni kg når den kommer videre i klimastalden.

rich-media-9
På bedriften Mariesminde i Bojskov ved Gråsten drives et sohold på 500 søer. Der produceres 30 kg's grise og opfedes 4800 slagtesvin om året. Foto: Jette Beck.

- Der skal være ro i stalden. Søerne malker simpelthen bedre, når de ikke bliver forstyrret og farer op hele tiden. Det giver gode grise, siger Janny Koning Pedersen.

Hvis soen ikke malker, skal den udskiftes

Artiklen fortsætter efter annoncen

På Mariesminde bliver der lagt 14 grise til gyltene og 13 til ældre søer. Lige nu bliver der lavet 22 procent ammesøer.

- Vi har en høj udskiftningsprocent. Jeg er hård til at fravælge søer, der ikke malker godt. De bliver aldrig bedre. Vi har cirka 25 procent gylte. Vi kigger ikke så meget på, hvor mange læg søerne har, men om de gør det godt med pattegrisene.

Søer der ikke malker godt skal udskiftes. De bliver aldrig bedre.

Janny Koning Pedersen

PRRS har drillet i flere omgange på Mariesminde. Grisene bliver vaccineret for både influenza og PRRS. Der har været udbrud af PRRS tre gange i løbet af de sidste 10 år. Derfor er vaccinen blevet fast rutine. De har saneret to gange for PRRS, men har desværre fået den frygtede sygdom igen inden for kort tid.

rich-media-12
O'nella Protect er et flydende tilskud med aktivstoffer fra kul og kastanjer. Det er sort, og det sviner. Foto: Jette Beck.

- Til sidst skulle der bare en weekend til, før jeg kunne fornemme at PRRS'en var på spil. Det gider jeg ikke mere. Derfor vaccinerer vi, siger Janny Koning Pedersen.

De laver selv deres polte med zigzag-avl. Poltene kommer i karantæne i 10 uger, så de er færdige med at udskille virus, før de kommer videre i stalden.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Medarbejder-stabilitet udfordrer farestalden

Selv om Janny mener, at dødeligheden er for høj i farestalden, så ved hun, at det største problem for produktionen er skiftende medarbejdere.

- Dødeligheden i farestalden er lige nu på næsten 15 procent, og det er alt for højt. Det bunder nok i manglende stabilitet i pasningen. Vi gør meget ud af at få medarbejderne lært op af både konsulenter og dyrlæge. Men vi har været uheldige med sygemeldinger, og det er svært at få nogle gode folk, der har tæft for at passe farestalden, forklarer Janny Koning Pedersen. Hun håber at få det tal væsentligt ned, når medarbejder-situationen bliver mere stabil.

De er i alt tre medarbejdere til at tage sig af grisene på de to ejendomme. Janny og Claus kommer selv i stalden hver dag. Hun gør meget ud af at skrive sedler og lave vejledninger og opfordrer hele tiden medarbejderne til at spørge.

- Jeg er i stalden hver dag, så der er ingen undskyldning for ikke at spørge, hvis man er i tvivl, slår hun fast.

Artiklen fortsætter efter annoncen

De mindste grise fravænnes i etager

På Mariesminde er de traditionelle hjemmeblandere. Alle søer får vådfoder tilsat lidt syre for at styre holdbarheden. Smågrisene fravænnes på melfoder. Pattegrisene får fravænningsfoder i farestalden fra dag 15.

Janny viser mig den lille klimastald på Mariesminde Her går grisene i to etager.

rich-media-15
Det er tydeligt at se, hvor de behandlede grise sutter. Foto: Jette Beck.

- Det fungerer rigtig fint. Det er de mindste grise der kommer her ind. Stalden her fungerer lidt som en babystald. Resten bliver flyttet til den anden ejendom. Her kommer overskudsgrise, poltegrise og de mindste grise. Det er super fint at have en stald med små stier. Her kan vi følge hver enkelt gris lidt bedre. Alle grisene har næsten deres egen ædeplads i den lille etagestald. Det er en fordel, for de er jo vant til at æde sammen på samme tid, forklarer Janny Koning Pedersen.

Stor fokus på zink og medicin

Dødeligheden i klimastaldene ligger på 1,8 procent. Tilvæksten hos smågrisene i klimastalden ligger på 450 gram pr dag, hvilket svineproducenten ikke er helt tilfreds med.

-Farestalden leverer store og pæne grise på over otte kilo til klimastaldene, derfor burde de kunne vokse bedre, siger Janny Koning Pedersen. Hun er ikke i tvivl om at når medarbejder-situationen bliver lidt mere stabil, ja så vil væksten hos grisene øges. Det er også derfor, at den medicinske zink ikke er udfaset helt.

- Som hjemmeblandere har vi eksperimenteret rigtig meget med at få den medicinske zink ud af foderet. Men lige nu kører vi dog med 1500 mg ZnO i fravænningsfoderet på grund af medarbejder-situationen. Men vi vil have det helt ud, og det skal være snart, siger Janny Koning Pedersen.

rich-media-16
rich-media-17