Abonnementsartikel

Miljø- og Fødevareministeriet har designet en ny tilskudsordning, der tilgodeser effektiv og miljøvenlig produktion af slagtesvin.

Der har de seneste år været investeringstørke i slagtesvinesektoren. Det betyder, at mange stalde er udtjente, og at der er et stort behov for renovering og etablering af nye stalde. Den 17. maj 2016 åbnede Miljø og Fødevareministeriet derfor en tilskudsordning målrettet modernisering af slagtesvinestalde. Der er afsat 174 millioner kroner, og der kan søges om tilskud til barmarksbyggeri, tilbygning og totalrenovering.

- Tilskuddet til modernisering af slagtesvinestalde vil være med til at fremtidssikre en effektiv og miljøvenlig produktion af slagtesvin i Danmark, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

- Tilskuddet til modernisering af slagtesvinestalde vil være med til at fremtidssikre en effektiv og miljøvenlig produktion af slagtesvin i Danmark,

Esben Lunde Larsen, miljø- og fødevareminister

Miljø- og Fødevareministeriet har designet tilskudsordningen på en ny måde, der medfører en væsentlig forenkling af ansøgningsprocessen. I stedet for et tilskud baseret på de faktiske udgifter, som kan variere, får alle modtagere fremover 20 procent af en standardiseret pris i tilskud.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Jeg forventer, at vi med det nye design af ordningen vil lette arbejdet for alle de parter, der er involveret i ansøgning og udbetaling af tilskud, siger Esben Lunde Larsen.

Ordningen prioriterer de projekter med den største modenhed og miljøeffekt. Det betyder, at projekter, som har opnået de nødvendige tilladelser, konsulteret deres pengeinstitut omkring finansiering og forpligtet sig til at reducere deres ammoniakudledning, har de bedste muligheder for at opnå tilskud.