En ny uafhængig rapport analyserer både muligheder og udfordringer i hele den europæiske mejerisektors værdikæde, skriver Arla Foods i en pressemeddelelse. Rapporten, der er bestilt af Arla Foods, peger på konkrete handlinger, der skal iværksættes for at sikre en bæredygtig fremtid for sektoren.?

Der er brug for et endnu tættere samarbejde mellem mejerisektoren, politikere, myndigheder og interessegrupper, hvis den europæiske mejerisektor skal fortsætte udviklingen mod mere og mere bæredygtighed.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Det fastslår en ny rapport, der er udarbejdet af Instituttet for Europæisk miljøpolitik (IEEP), som Arla Foods har bestilt. Rapporten peger også på, at det er nødvendigt at finde en rimelig balance mellem sektorens økonomiske, miljømæssige og sociale aspekter for at sikre en bæredygtig fremtid.??

- Rapporten anbefaler, at?vi går sammen som sektor og arbejder tæt sammen med myndigheder, interessegrupper og forbrugere. Jeg er?sikker på, at vi kan opnå dette,?og jeg ved, at Arla Foods vil gøre sit for, at det kan lade sig gøre. Som landmandsejet selskab?føler vi et stort ansvar for at gå forrest i mejerisektoren og etablere de nødvendige partnerskaber, siger Peder Tuborgh.

Rapporten beskriver eksempler på, at den europæiske mejerisektor allerede arbejder med økonomi, miljø og sociale aspekter, og at mange mælkeproducenter leverer fødevarer til forbrugerne, som både er af høj kvalitet og produceret på en bæredygtig måde. Men hvis hele mejerisektoren skal bevæge sig i denne retning, er det nødvendigt at understøtte partnerskaber og berørte parter i sektoren i hele overgangsperioden, og at der skabes?incitamenter?til at deltage i forandringerne.?

- Vi ønskede en ærlig og realistisk vurdering af?den?europæiske mejerisektor, og det var vigtigt for os, at analysen blev foretaget af en uafhængig tredjepart. I rapporten redegøres der klart for udfordringerne. Det er imidlertid også tydeligt,?at mejerisektoren giver meget tilbage til Europa. Vi er nødt til at tage højde for alle disse elementer af mejerisektorens betydning, når vi skal pege på den rette vej til at?opretholde og udvikle en økonomisk stabil europæisk mejerisektor, der aktivt tager del i at skabe en bæredygtig fremtid, siger Peder Tuborgh, administrerende direktør i Arla Foods.?

Arla har sammen med sine 9.900 andelshavere?sat yderligere skub i udviklingen mod en CO2-neutral mejerisektor og vil også fremadrettet have fokus på at levere næringsrige, prisbevidste og bæredygtige mejeriprodukter til en stadig voksende verdensbefolkning.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Vi håber, at rapporten vil blive værdsat som et bidrag til den løbende debat om, hvordan Europa og den europæiske fødevaresektor skal omstille sig til et bæredygtigt kontinent, når det gælder økonomi, miljø, sundhed og livskvalitet som skitseret i den europæiske grønne pagt, fortsætter han.

Anbefalinger i rapporten

Blandt anbefalingerne i rapporten er:?

- Et behov for, at mejerisektoren fortsætter den stadig hurtigere udvikling mod CO2-neutral produktion og samtidig hæver standarderne for dyrevelfærd og gennemsigtighed i produktionen.?

- Et behov for, at reformen af den fælles landbrugspolitik støtter landmænd i omstillingen til større bæredygtighed og samtidig øger kvaliteten og værdien af de produkter, der leveres, navnlig ved at tilskynde til positive forandringer i stedet for at straffe.?

- Et behov for fælles spilleregler i EU, når det gælder dyrevelfærdsstandarder, mærkning af fødevarer og en klar definition af, hvad bæredygtig kost er, så forbrugerne får mulighed for at træffe beslutninger og foretage sammenligninger af fødevarer på et mere informeret grundlag.??

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Et behov for at udvikle metoder, der kan få nye unge landmænd til at etablere sig, så disse kan tilføre sektoren nye færdigheder, idéer og tilgange.

I dag findes mejeriprodukter i størstedelen af de europæiske køleskabe, og de 700.000 mælkeproducenter i Europa, og de 300.000 mennesker, der arbejder med forarbejdning af mælk, bidrager alle til Europas økonomiske, sociale og miljømæssige struktur, som den ser ud er i dag, skriver Arla Foods i pressemeddelelsen.

I forbindelse med tilblivelsen af rapporten, interviewede IEEP i løbet af et halvt år en række interessenter i værdikæden, fra mælkeproducenter til maskinproducenter, fagforeninger, miljø- og dyrevelfærdsorganisationer og forbrugergrupper. Resultaterne har været genstand for peer-review i et panel af internationale forskere, der repræsenterer interesser på tværs af værdikæden.

Rapporten og dens anbefalinger vil blive fremlagt i dag af IEEP ved et arrangement i Bruxelles, som Arla er vært for.?