Mandag den 30. december blev Miljøstyrelsen meldt til politiet. Det var Fyns Politi, som modtog anmeldelsen, fordi Miljøstyrelsen er hjemhørende i Odense. Anmeldelsen kommer fra aktionsgruppen "Oprør fra Landet".

Bag "Oprør fra Landet" står en kreds af personer, der besluttede sig for at gå sammen i en aktionsgruppe, da regeringen for nylig forlangte en tredobling af efterafgrødearealet i Danmark.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Gruppen mener, at Miljøstyrelsen opfører sig i strid med loven ved at give for mange tilladelser til overløb af spildevand. Styrelsen er i følge gruppen på kant med både Vandrammedirektivet og Miljøbeskyttelsesloven, fordi tilladelserne til overløb af spildevand udsætter miljøet for farlige stoffer. Det gælder for eksempel organiske fosforforbindelser og andre stoffer, som har negativ indflydelse på iltbalancen.

- Vi opfordrer Fyns Politi til at foretage undersøgelse af Miljøstyrelsen med henblik på at vurdere, om miljøreglerne på området er overtrådt med henblik på strafferetlig tiltale, lyder det i anmeldelsen.