Abonnementsartikel

Danske Frøavlere kan også avle penge. På generalforsamlingen i dag præsenterede direktøren en rekordomsætning på over fem milliarder kroner.

Truels Damsgaard, adm. direktør i DLF AmbA, kunne på selskabets generalforsamling i dag præsentere en rekordomsætning på 5.294 milliarder kroner og et EBIT på 291 millioner kroner for sæsonen 2018/19.

Resultatet er det hidtil stærkeste driftsresultat i frøvirksomhedens lange historie. Væksten i både omsætning og EBIT er især drevet af en stærk efterspørgsel på græsfrø i Nordamerika og Nordvesteuropa.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Truels Damsgaard gennemgik desuden DLF-koncernens forretningsområder med kerneforretningen i kløver- og græsfrø til foder og plæner samt roer, kartofler og grøntsagsfrø, og han ser også gode forretningsmuligheder i klimadagsordenen for frøvirksomhedens grønne afgrøder.

- Klimaet står højt på politikernes og forbrugernes dagsorden, og vores produkter kan bidrage til at sikre en mere miljø- og klimavenlig planteproduktion og spille ind på nogle af FN's verdensmål for en bæredygtig udvikling, sagde Truels Damsgaard.

Han uddybede, at disse mål flugter meget tæt med den strategi, som DLF i flere år har arbejdet ud fra i planteforædlingen, nemlig at forøge udbyttet og dermed omdanne mere CO2 pr. arealenhed. Desuden at forbedre græssernes fordøjelighed for at mindske metanudledningen og ikke mindst at forbedre afgrødernes roddybde, så der kan optages mere restkvælstof og bindes mere CO2 i jorden.

Nye koncepter i vente

- Vi vil senere på året komme med vores bud på konkrete koncepter, der kan bidrage til den grønne dagsorden, som fylder meget i Danmark, men som vi også ser får en stigende betydning i andre lande som eksempelvis New Zealand, fortalte Truels Damsgaard.

Afgrøder som græs, kløver og lucerne har en meget stærk miljøprofil, og de kan levere høje udbytter af biomasse og protein med en mere attraktiv miljøprofil end korn og majs. Kartofler har en også en lav klimapåvirkning i forhold til brød og ris. Forbrugerne presser på for at få flere grønne produkter, og der kan DLF udnytte sine R-og-D-kompetencer til at udvikle mere bæredygtige løsninger til føde og foder.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Vi har et rigtigt godt samarbejde med universiteternes forskningsmiljøer i en række forskningsprojekter omkring proteinforsyning fra græs og bælgplanter, og vi mærker en stor interesse i at udnytte disse afgrøder til produktion af biomasse og protein.

Græs, kløver, lucerne og roer er alle afgrøder, der er som skabte til at omsætte solens energi til biomasse fra tidligt forår til sent efterår. Udvaskningen af nitrat er begrænset til et minimum, hvilket står i skarp kontrast til eksempelvis majs, og både græs og roer har et af de højeste potentialer for produktion af biomasse pr. arealenhed.

- Vi er nået rigtig langt på flere af disse punkter og har introduceret kvalitetssorter med enestående fordøjelighed og udbytte. Vi ser på klimaudfordringerne med stor alvor, men samtidig ser vi med optimisme på de muligheder, DLF har for at bidrage med de allerbedste løsninger, lød det fra direktøren.