Lyt til artiklen:

DLF hædret for klimavenlige planter med dybere rødder

00:00
Hastighed: ???x
03:23

DLF er udvalgt blandt i alt 50 selskaber, som ifølge Børsens advisory board på seks medlemmer medvirker til at knække klimakoden og skabe grøn forretning i kraft af gode, innovative og grønne projekter.

Ifølge Børsen er det lykkedes DLF at skabe planter, der er mere ressourceeffektive og bedre egnede til fremtidens klimaudfordringer ved at speede forædlingsprocessen op gennem både traditionelle forædlingsteknikker og genomisk selektion.

Artiklen fortsætter efter annoncen

DLF er global markedsleder inden for frø til foder og plænegræs. Græs har i sig selv en positiv klimaeffekt, og højtydende, klimarobuste sorter sikrer desuden en mere sikker fødevareforsyning.

DLF's indsats handler blandt andet om at forædle planterne, så de får dybere rødder, fordi de vil klare sig bedre i en verden, der sandsynligvis vil oplever hyppigere tørke.

Stort behov

DLF har ifølge Børsen allerede udviklet sorter med 30 procent øget rodbiomasse, øget tørketolerance og øget kvælstofoptagelse og følgelig mindre klimabelastning pr. produceret enhed og mindre lattergasudledning i forbindelse med overskydende kvælstof i jorden.

På sin hjemmeside skriver DLF, at behovet for robuste, tørke-tolerante afgrøder og græs aldrig har været større end nu.

Som et led i forskningen og planteforædlingen har DLF sammen med forskere fra universiteter og virksomheder medvirket til at etablere et unikt forskningsanlæg i 2016. Anlægget har navnet RadiMax, og er et samarbejde mellem DLF, tre danske universiteter og tre andre partnere.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Kan følge rødderne

RadiMax besår af en screeningsfacilitet ved Københavns Universitet og en computerklynge ved Aarhus Universitet.

Anlægget er også udstyret med plexiglasrør, der løber i en vinkel under hver planterække ned til bunden.

Multispektrale kameraer i rørene kan registrere rodvæksten på forskellige punkter under vækst og under stress. Det giver forskerne oplysninger om, hvor hurtigt hver avlslinje etablerer sig efter såning, og hvordan den reagerer på tørke.

Alt dette er ifølge DLF vigtigt, fordi hemmeligheden ligger i plantens rødder.

DLF har fået dybdegående kendskab til, hvordan græsrødderne klarer sig, og det kan hjælpe dig med at sikre din grovfoderproduktion og undgå udbyttetab som følge af tørke.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Igennem vores verdensomspændende forsknings- og forædlingsnetværk samt det helt særlige RadiMax rod-screeningsanlæg, har vi fået en unik indsigt i vores græssers rodsystem. Resultater viser, at sorter, der har dybtgående rødder og en stor rodmasse, er bedre til at håndtere ændrede miljø- og klimamæssige forhold som f.eks. tørke. Det betyder, at græsser med dybe rødder også giver en mere sikker foderproduktion, øger næringsoptaget, har en bedre kulstofbinding, forbedrer jordstrukturen og har mindre behov for vanding, skriver DLF på sin hjemmeside.

Stor og bæredyg

De 50 projekter, som fremhæves i Børsen, er udvalgt i virksomheder med minimum 50 millioner kroner i omsætning. Forudsætningerne har desuden været, at de er funderet i den såkaldte EU-taksonomi, der styrer krav til bæredygtighed i virksomheder. Samtidig er alle cases skalerbare med en målbar effekt. Derudover er de forretningskritiske, så de har en reel betydning i virksomheder, og samtidig har de en positiv effekt på omverdenen.