Abonnementsartikel

Bæredygtigt Landbrugs formand Flemming Fuglede Jørgensen skriver i et debatindlæg om mulighederne for multifunktionel jordfordeling med startfinansiering via tørkepakken.

Der er nu enighed blandt de politiske partier om, hvordan en ny multifunktionel jordfordelingsfond på 150 mio. kr. skal se ud og fungere i praksis. Det er partierne bag den såkaldte tørkepakke, der står bag aftale.

Bæredygtigt Landbrug vil fra starten slå fast med syv-tommer søm: Der skal være tilstrækkelig med erstatning og jordfordelingen skal komme restriktionsramte landmænd og et produktivt landbrug til gode. Det skal ikke blot være et middel til at udlægge mere natur.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Når det er sagt, er det vigtigt at tilføje, at jordfordeling er et gammelt, kendt redskab med særdeles mange positive elementer. Hvis landmanden kan få byttet lavtliggende jorde, der bliver oversvømmet måske pga. manglende oprensning, hvis landmanden kan få byttet jord, så han ikke rammes af ammoniakrestriktioner eller hvis arronderingen bliver bedre, så han ikke behøver at køre så meget på landevejen, er det positivt for alle.

Danske landmænd tabte i omegnen af 4 milliarder ved sidste års tørke. Den pulje til jordfordeling, der nu frigives, er en del af en hjælpende tørkepakke. 150 millioner kroner er en begyndelse og et pilotprojekt - som skal følges af større beløb. Fordi det er et pilotprojekt og politikerne lover noget mere efterfølgende, vil Bæredygtigt Landbrug arbejde særdeles positivt med. Vægten må så lægges på at lave jordfordelinger, der kan forbedre arronderingen, forbedre landmandens situation i miljøfølsomme områder og samtidig forbedre klima, natur og miljø.

Der er mange måder at hjælpe restriktionstruede landmænd på. Det gælder f.eks. de landmænd, der med en husdyrproduktion er placeret tæt på beskyttet natur. Her kan reglerne i dag reelt tvinge landmanden til at lukke ned for sin produktion, fordi nødvendig renovering eller fornyelse af produktionen umuliggøres - også selvom de nye tiltag vil reducere udledningerne. Hvis det ligger samfundet så meget på sinde, at enkelte landmænd ikke må udvikle deres husdyrproduktion eller drive deres marker, må landmændene holdes skadesløse, så de kan fortsætte deres erhverv. Det kan ske via en jordfordeling.

Bæredygtigt Landbrug står vagt for hver en hektar landbrugsjord. Vi agter at gå positivt ind i kampen og at kæmpe de slag, der skal til for, at den enkelte landmandsfamilie ikke lades i stikken, når den store jordfordelingsmølle maler. Der er store muligheder, så landmanden kan producere på mere dyrkningssikker jord samtidig med, der kommer mere natur, hvor miljøforhold taler for det. Det kræver, at Staten er en positiv bidragsyder for både landbrug og natur. Bæredygtigt Landbrug ser frem til arbejdet.