Den nye miljøminister Lea Wermelin (S) udtaler om den iltsvindsramte Faaborg Fjord, at landbruget skal udlede mindre kvælstof.

Må jeg opfordre ministeren og alle andre politikere til at lytte til faglighed fremfor følelser:

Artiklen fortsætter efter annoncen

Den ypperste forskning fortæller os, at det ikke er mængden af gødning, der er afgørende for udvaskning og udledning af kvælstof. Derfor nytter det meget lidt at foretage kvælstof-begrænsninger på dyrkningsfladen.

Derudover ved vi fra den uafhængige, internationale rådgivnings- og forskningsorganisation Dansk Hydraulisk Institut (DHI), at kun en brøkdel af kvælstofindholdet i de indre danske farvande stammer fra Danmark, endnu mindre fra landbruget. Dansk landbrugsdrift har eksempelvis en mikroskopisk påvirkning af Østersøen - der til gengæld i stor stil belaster Faaborg Fjord.

De danske universiteter og DHI er i fuld gang med at se på, hvor der kan sættes mere målrettet ind i forhold til iltsvinds-problematikken. Indenfor et års tid er vi alle sammen meget klogere på beregninger på målbelastninger af såvel kvælstof som fosfor. Dét udredningsarbejde bør afventes, inden den ansvarlige minister og andre folkevalgte helt uberettiget gør ét erhverv til syndebuk.