I dag går arbejdet med at etablere et vildsvinehegn langs den dansk-tyske grænse i gang, og det forventes at stå færdigt i efteråret.

Maskinerne er klar til at komme i gang med at stille det knap 70 kilometer lange vildsvinehegn op langs den dansk-tyske grænse. Arbejdet starter i dag ved Padborg og forventes at vare til efteråret 2019.

I de første knap to måneder opsættes der hegn på seks strækninger på en kilometer i henholdsvis Aabenraa og Tønder Kommune. Det giver mulighed for at justere på anlægsteknik, inden vildsvinehegnet sættes op i fuld skala.

Det kommende vildsvinehegn vil være et kraftigt stålmåttehegn, som er halvanden meter højt og går en halv meter ned under jorden. På strækninger langs grænsevandløb og grøfter kan hegnshøjden reduceres, fordi der kan opnås en voldgravseffekt foran hegnet.

- Vi har 11 milliarder gode grunde til at gøre alt, hvad vi kan, for at forhindre, at afrikansk svinepest kommer til Danmark. Og nu kan vi endelig komme i gang med at sætte vildsvinehegnet op. Med vildsvinehegnet og vores intensiverede jagt på vildsvin bryder vi smittekæden, så der er mindre risiko for, at afrikansk svinepest når Danmark, siger miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Kampen mod afrikansk svinepest

Vildsvinehegnet er en del af en række indsatser mod afrikansk svinepest, som regeringen og Dansk Folkeparti blev enige om i marts 2018.

Der er afsat 123,9 millioner kroner til den styrkede indsats mod afrikansk svinepest, heraf vil 30 millioner kroner blive tilvejebragt som medfinansiering til vildsvinehegnet fra erhvervet.

Ud over vildsvinehegnet er der indført nye reguleringsmuligheder for vildsvin døgnet rundt og en intensiveret bekæmpelse af vildsvin på statens og private arealer.

Derudover er der indført højere bøder, hvis for eksempel dyretransporter ikke er ordentligt rengjort eller desinficeret, ligesom der er opsat skilte på rastepladser langs de danske motorveje, som informerer om, at der ikke må smides madaffald i naturen for at undgå afrikansk svinepest.