Biavlsprogram 2020-2022 har til formål at forbedre mulighederne for at producere og afsætte danske biavlsprodukter. Under programmet kan du søge tilskud til fx anvendt forskning, faglig bistand og produktforbedringer. Nyt i det kommende program er, at vi prioriterer projekter, der vil reducere honningbiers dødelighed samt projekter, der vil øge produktionsværdien af biavlsprodukter.

Ansøgningsrunden er åben fra 1. november 2018 til 7. januar 2019. Puljens omfang bliver endeligt fastlagt med vedtagelse af Finansloven for 2019.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Der kan søges om støtte for følgende kriterier:

- Faglig bistand til biavlere og biavlerorganisationer

- Bekæmpelse af skadegørere og bisygdomme, særligt varroasyge

- Rationalisering af flytning af bistader

- Støtte for laboratorier, der analyserer bialvsprodukter med henblik på at hjælpe biavlere med at markedsføre og øge værdien af deres produkter

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Projekter til at støtte genoprettelse af bibestandene i EU

- Gennemføre programmer for anvendt forskning vedrørende biavl og biavlsprodukter

- Markedsovervågning

- Forbedring af produktkvaliteteten

Programmet understøtter den danske biavlsstrategi, der blandt andet har til formål at fremtidssikre dansk biavl og bestøvning gennem fortsat at vedligeholde sunde danske bier. Biavlsprogram 2020-2022 hører under den fælles markedsordning, som er et led i gennemførelsen af EU's fælles landbrugspolitik. Programmet finansieres 50 pct. af EU-Kommissionen og 50 pct. af nationale midler.