Efter møde med Danmarks Naturfredningsforening er interesseorganisationen Danske Vandløb fortrøstningsfuld i forhold til mulighederne for at få vedtaget en ny vandløbslov, som der bredt kan bakkes op om. Det skriver organisationen i en pressemeddelelse.

Både formand og næstformand i organisationen mener, at chancen for at få ro omkring indsatserne i vandløbene er til stede, og at der skal der arbejdets hårdt for at nå et resultat, der tager hensyn til natur, afvanding og klimatilpasning.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Bredt og sagligt grundlag

- Vi er enige på en lang række områder. En ekspertgruppe under ledelse af Henrik Høegh er nået frem til en række anbefalinger, som både Danmarks Naturfredningsforening og Danske Vandløb kan bakke op om, og som også Landbrug & Fødevarer har tilsluttet sig. Det lover godt for, at vi kan få moderniseret vandløbsloven på et bredt og sagligt grundlag, siger formand Helge Danneskiold-Samsøe.

Positiv atmosfære

- På mødet med præsident for Danmarks Naturfredningsforening, Maria Reumert Gjerding, præsenterede vi vores tanker om klimasikring af vandløb med dobbeltprofiler, omfartsvandløb, stop for regnbetingede overløb, oprensning og fjernelse af fysiske spærringer. Mødet foregik i en positiv atmosfære, og vi aftalte at holde hinanden orienteret om vandløbsarbejdet fremadrettet, siger næstformand Ib W. Jensen.

Loven er fra 1984 og Danske Vandløb mener, at den trænger til modernisering. Siden dengang har vi fået klimaforandringer, og den faglige viden om vandløbsvedligeholdelse, afvanding, natur og vandmiljø har udviklet sig, mener Danske Vandløb. Det betyder, at ikke alle vandløb skal behandles ens, og i den forbindelse er der brug for at se på naturbeskyttelseslovens forbud mod at ændre aktuel tilstand. I nogle vandløb kan det blive nødvendigt at ændre.

De faglige kriterier

Danske Vandløb er godt tilfreds med forslaget om, at kommunerne forpligter sig til at lave vandløbsplaner på tværs af kommunegrænserne samt at der som det første sættes ind i vandløb, hvor der er et akut behov for en indsats. Generelt er det opfattelsen, at samtlige vandløb skal vurderes ud fra faglige kriterier, og at løsningerne skal tage hensyn til både naturen, landmændenes afvandingsbehov og behovet for at undgå oversvømmelser i byerne.