Abonnementsartikel

Der kommer flere penge i løningsposen med ny overenskomst for medarbejdere på skovbrug, gartnerier og planteskoler.

Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) og 3F har i dag indgået ny overenskomst for ansatte i de grønne erhverv og følgeindustrien. Overenskomsten, der træder i kraft 1. marts 2018, gælder for en tre-årig periode frem til 1. marts 2021. Det skriver GLS-A i en pressemeddelelse.

GLS-As medlemsvirksomheder består af land- og skovbrug, maskinstationer, gartnerier- og planteskoler og en række forskellige virksomheder med tilknytning til primærerhvervene som blandt andet korn- og foderstofvirksomheder, kartoffelmelsfabrikker, pakkerier med mere.

Langt forløb

Den nye overenskomst er, ifølge GLS-A, blevet til over et langt forhandlingsforløb, der begyndte helt tilbage i slutningen af oktober sidste år. Siden da har der været holdt mange møder i forskellige overenskomstudvalg, og efter nytår har parternes forhandlingsudvalg mødtes til fem forhandlingsrunder, inden det lykkedes at indgå et samlet forlig.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Vi har haft et meget langstrakt forhandlingsforløb, hvor vi har brugt mange kræfter på at drøfte detaljer om de nye overenskomster. Vi er blevet enige om at følge den udvikling af løn- og arbejdsvilkår, som vi ser på det øvrige private arbejdsmarked. Det er dog lykkedes for os at få aftalt nogle tilpasninger i forhold til de vilkår, som gælder for GLS-As medlemsvirksomheder, siger GLS-As formand, godsejer Helle Reedtz-Thott.

Højere timeløn

Med den nye overenskomst får virksomhederne, ifølge GLS-A, bedre muligheder for at tilrettelægge arbejdstiden fleksibelt, og på enkelte punkter er overenskomsten gjort administrativt mere enkel. Der er også aftalt ny startløn for elever i skovbruget for førsteårselever.

Timelønssatserne stiger med 2,50 kroner hvert år, og at fritvalgsordningen udbygges fra de nuværende to procent til fire procent over den tre-årige overenskomstperiode. Medarbejderne får mulighed for at holde mere fri i forbindelse med børns sygdom, og så kommer fritvalgsordningen til at kunne bruges til børneomsorgsdage og seniorfridage. Som noget nyt vil elever få indfaset en pensionsordning.

- En overenskomst er et spørgsmål om at kunne give og tage. Parterne må bøje deres interesser af mod hinanden. Jeg er tilfreds med, at vi nu endelig har en aftale, som sikrer arbejdsfreden for de kommende tre år, siger Helle Reedtz-Thott.