LMO præsenterede rådgivningsvirksomheden i januar et helt nyt vandteam, der skal sikre kompetent rådgivning til udfordringer med vand, uanset om det drejer sig om grundvand eller overfladevand:

- Vi oplever at mange landmænd er frustrerede over, at deres marker står under vand, og vandløb der ikke kan aflede tilstrækkeligt. Det kan være komplicerede sager, fordi der både er tale om juridiske eller tekniske problemstillinger, og det kan være svært at overskue. Derfor er vores opgave, at sikre landmændene både faglige og juridiske rådgivere, der kan vejlede dem i disse sager, fortæller Christian Bach Knudsen, der er faglig chefkonsulent i LMOs miljøafdeling.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Mistanke holdt stik

Siden vandteamet blev præsenteret har LMOs mistanke vist sig at holde stik, og rigtig mange landmænd har henvendt sig for at få hjælp og vejledning til at håndtere vandsager. Der har særligt været behov for hjælp til håndtering af vandløbssager, fortæller miljørådgiver, Louise Damgaard:

- Det kan jo være både skidt og godt, når man bliver bekræftet i sin mistanke. Men vi har et godt team, der kan levere gode løsninger, hvor vi ser på både udfordringer og muligheder. Det helt centrale er, at vores kunde kan komme videre med sit oprindelige formål, siger miljørådgiver i LMO, Louise Damgaard.

Kommunale vandprojekter

LMO modtager mange forskellige henvendelser, der kræver stor indsigt i lovgivning og fysiske forhold. De mange forskellige sagsområder styrker yderligere vandteamet, der får indsigt i og kendskab til forskellige kommuners håndtering af sagerne, men også løsningsmodeller:

- Vi har snakket med en del landmænd der på den ene eller anden måde berøres af kommunale vandprojekter. Vi kan se, at det er en fordel for landmændene, når de kan involvere os tidligt i forløbet, og på den måde få en god aftale på plads med kommunen, siger Louise Damgaard, og hun fortsætter:

- Når først aftalen er indgået, og der så opstår problemer senere i forløbet, er det sværere for os at gøre noget.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Kompliceret lovgivning

De stigende udfordringer med vand kan skyldes flere ting, eller en kombination, men særligt store nedbørsmængder giver udfordringer. Dertil kommer stigende grundvand, sætninger i lavbundsarealer samt en kompliceret vandløbslov, der ikke er tidssvarende:

- Vi ser ofte drænrør, der ligger dybt begravet i sediment på grund af manglende oprensning og vedligeholdelse. Her skal kommunerne selvfølgelig holdes op på deres forpligtelse, omvendt oplever vi også landmænd, der ikke er klar over, at de godt må gøre noget selv, hvis vandløbet er privat, fortæller Maria Pilgaard, der er miljøpolitisk konsulent i LMO.

Indsatsplaner for drikkevand

Alle kommuner er i gang med at udarbejde indsatsplaner for drikkevand. Landmænd bliver derfor mødt med krav om beskyttelse af drikkevandet, hvis kommunen vurderer, at arealerne er sårbare overfor enten pesticider eller nitrat:

- Drikkevandet skal selvfølgelig beskyttes, men det gælder om at landmændene stilles bedst muligt i denne situation, og det er klart, jo hurtigere i processen vi og landmændene kommer på banen, des nemmere er det at påvirke dette, fortæller Kirsten Dühr, der er advokat i Prolex Advokaterne.

Vandteamet er et tværfagligt projekt mellem LMO og Prolex Advokaterne og består af planteavlsrådgivere, miljørådgivere og jurister, således at alle kompetencer bringes i spil, der hvor det er nødvendigt.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Dette område er på mange måder et juridisk puslespil, der lægges for første gang, og derfor synes jeg, det er vigtigt, at vi klæder vores landmænd på til at håndtere det, siger Kirsten Dühr.