Abonnementsartikel

Software kan hjælpe minkavlere med at spare store summer. Vi ønsker, at flere farmere får øjnene op for det - lyder det fra en producent.

Twinca, der leverer maskiner til pelsdyrbranchen, har haft software, der hjælper med at reducere fodermængden til mink, på markedet i 12 år. Alligevel har softwaren ikke haft det gennembrud som direktøren havde håbet på, og han efterlyser mere opmærksomhed på foderomkostninger i branchen.

- Minkbranchen har haft mindre fokus på at forny sig, da priserne på skind har ligget på et højt niveau, men hvis eller når prisen falder, vil det helt sikkert blive mere interessant, at se på foderomkostningerne, for dem der ikke er gået op i det tidligere, siger direktør i Twinca, Klaus Strøm Kristensen.

Det er her, at virksomhedens software, Twinca Step, til styring af fodermængden kommer ind i billedet. Twinca Step anvendes på mellem 120-130 minkfarme rundt om i landet, og det er ifølge direktøren gode resultater, de melder tilbage med.

Mange bække små

Specielt efter hvalpene er taget fra tæverne er fodermængden, ifølge Klaus Strøm Kristensen, særlig vigtig.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- I sær fodringen i vækstperioden i juli og august har på mange farme båret præg af, at minkene bliver fodret med store mængder mad, uden man har vidst, hvad der har passet til det enkelte dyr, siger Klaus Strøm Kristensen.

Det har, ifølge direktøren, ført til et overforbrug af foder på mange farme.

- Over en periode på 12 uger er der set et forskel på fem kg mindre foder per mink. Med en pris på 12,5 kroner for hver fem kg foder, kan det løbe op i store beløb på en farm med tusindvis af mink, siger Klaus Strøm Kristensen.

Udgifter og indtægter

Der er, ifølge Klaus Strøm Kristensen, en god økonomisk gevinst ved at bruge Twinca Step til at styre foderdoseringen. Ud fra hans beregninger koster det farmeren mellem 1,5-1,8 kroner pr. skind at bruge virksomhedens software. Det skal sættes i forhold til en besparelse på 40 kroner pr. skind ved den mere målrettede fokus på reproduktion, arbejdstid, størrelse, foder og velfærd. Det er, ifølge direktøren, kun nødvendigt at fodre en gang i døgnet, i stedet for flere gang, da systemet giver præcise oplysninger om hver enkelt mink.

Lang tid undervejs

Selvom softwaren har været på markedet i 12 år, tog det ligeså lang tid forinden at udviklet den.

- Vi havde otte ingeniører, der arbejdede på at udvikle programmet, og nu er der fire, der vedligeholder og videreudvikler systemet, siger Klaus Strøm Kristensen.

Twinca Step er bygget op, så man har en PC, der styrer systemet og en tablet, der følger med fodervognen rundt. Alt data kan udveksles med eksempelvis dyrlæger, så syge dyr i besætningen nemmere bliver spottet.

Softwaren er ikke afhængig af, at man bruger selskabets fodervognene.

- Systemet er meget fleksibelt, så det kan bruges sammen med fodervogne af andre mærker, siger Klaus Strøm Kristensen.