Abonnementsartikel

DLF vil fortsætte med at udvikle sine aktiviteter inden for de afgrøder, der passer strategisk ind under DLF-strukturen.

Bestyrelsesformand Christian Høegh-Andersen underbyggede koncernens strategi i bestyrelsens beretning på DLF AmbAs generalforsamling i Nyborg, hvor en stor del af andelsselskabets 150 delegerede var samlet:

- Vi har siden 1988 udviklet DLF-koncernen fra at være en dansk baseret frøproducent med en betydelig eksport til at være verdensmarkedsleder indenfor tempererede kløver- og græsfrø. Vi har med strategisk fokus etableret os globalt på de vigtigste markeder i den tempererede klimazone. I erkendelse af, at forbruget i dette marked ikke udvikler sig, samtidig med at vi besidder en stor markedsandel, bliver det vanskeligt at udvikle frøforretningen i dette marked. Derfor har vi gennem tiden med afsæt i vores græsfrøforretning søgt andre veje for at udvikle vores virksomhed, forklarede formanden og fortsatte:

- Vi har engageret os i havefrøopformering, og vi har for at styrke vores fodergræsplatform strategisk tilkøbt et lucerneprogram, og vi har gennem en årrække været partner i lægge- og spisekartoffelselskabet Danespo. Foruden disse driver vi en betydelig aktivitet omkring salg af rapsudsæd og køb af olieraps fra vores avlere, gennem en mindre ejerandel i Scanola, oliemøllen i Aarhus. I juni måned tog vi et nyt strategisk skridt i koncernens historie med købet af Syngentas sukkerroefrøaktivitet. Købet markerer en strategisk milepæl, hvor vi markant udvider vores aktiviteter uden for tempererede kløver- og græsfrø. Med de to brands, Maribo og Hilleshög, får vi tilgang af en betydelig forsknings- og udviklings-indsats omkring sukkerroefrø og opnår derigennem en større tyngde i vores samlede forædlingsindsats. Det drejer sig blandt andet om en bredere udnyttelse af forædlingsværktøjer og teknologiplatforme. Hermed styrker vi fundamentet, som vores fremtidige virksomhed skal hvile på gennem en større aktivitetsspredning.

- Vi vil fortsat med afsæt i landmandsejet have vores forretningsmæssige tyngde i kløver- og græsfrø. Vores ambition er at udvikle vores aktiviteter inden for de afgrøder, som passer strategisk ind under DLF-strukturen inden for forskning, produktion, distribution eller salg, fastslog formanden.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce