Enhedslisten kalder EU-krav til Landbrugspakken for en afklapsning af regeringen.

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen har forsøgt at bagatellisere de ændringer af Landbrugs-og Fødevarepakken, som EU har krævet:

- Kommissionen får med et par justeringer af pakken nu den ekstra sikkerhed, de ønsker sig, indtil den målrettede miljøregulering træder i kraft, siger miljø- og fødevareministeren blandt andet.

Der er dog fortsat usikkerhed omkring EU's holdning til nitrathandlingsprogrammet, som regulerer, hvor meget nitrat, der ender i vandmiljøet. Den sag behandles på møder i december eller marts.

Det er en forudsætning for en ny midlertidig kvægundtagelse, at Danmark har et nitrathandlingsprogram.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Afklapsning

Enhedslistens fødevare- og miljøordfører Maria Reumert Gjerding afviser, at EU'kravene er bagateller:

- De nye miljøkrav er en ordentlig afklapsning til Lars Løkke og hans regering, der ved hjælp af talmanipulation og vildledning har forsøgt at bilde Folketinget, befolkningen og Kommissionen ind, at Landbrugspakkens miljøregnskab var et grønt plus. Det står nu fuldstændig klart, at det ikke lykkedes, og at helt centrale dele af landbrugspakken vil blive udlignet af miljøtiltag. Det har været en ufattelig lang og sej kamp for vores natur og for vores miljø. Jeg er glad for, at kampen ikke har været forgæves, siger Maria Reumert Gjerding.

Uacceptabel forurening

Hun mener, at EU har underkendt helt centrale dele af Landbrugs. og fødevarepakken, og at der er tale om EU-krav med væsentlige miljøkompenserende tiltag:

- Det har hele tiden stået meget klart for Enhedslisten, at Landbrugspakken medførte uacceptabel forurening. Der skal være flere efterafgrøder, og der indføres et fosforloft. Desværre rammer ændringerne nogle landmænd, som ikke har haft gavn af de lempelser, som Landbrugspakken medførte. Det er dybt urimeligt. Det er en skæv landbrugspakke, som bør rulles tilbage. Den medfører stadig en merforurening. Og den rammer eksempelvis de økologiske kyllingeproducenter, som ingen gavn har haft af lempelserne i Landbrugspakken. De rammes til gengæld af de miljøkompenserende foranstaltninger, som EU vil have os til at indføre, siger Maria Reumert Gjerding til Maskinbladet.

Ikke slut endnu

Mange politiske iagttagere og politikere på Christiansborg mener i øvrigt, at der ved den kommende regeringsdannelse vil ske en genopsplitning af Miljø- og Fødevareministeriet, og Maria Reumert Gjerding forventer, at det bliver op til den kommende fødevareminister at føre EU- kravene ud i livet:

- Det ligger hos landbrugets ministerium at implementere miljøtiltagene. Desuden er det værd at understrege, at vi endnu ikke er i mål. Landbrugspakken er ikke endelig godkendt. Der forhandles stadig, men indtil videre er centrale dele underkendt, og regeringen tvinges til at indføre miljøkompenserende tiltag. Så må vi se, hvad det næste bliver, fortæller Enhedslistens ordfører.