Abonnementsartikel

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen har gennemgået sagen om inhabilitet i behandlingen af bevillingen af 1,5 millioner kroner til en rapport i Promilleafgiftsfonden. De er kommet med en total frifindelse af Flemming Fuglede Jørgensen.

- Landbrugs- og Fiskeristyrelsen har nu truffet afgørelse i sagen og fundet, at der under daværende praksis for fondens arbejde ikke var grundlag for at erklære Flemming Fuglede Jørgensen inhabil, skriver styrelsen.

Afgørelsen kan ifølge Bæredygtigt Landbrug ikke være klarere, og den var helt som foreningen havde forventet. Dette har Flemming Fuglede Jørgensen og hans advokat Hans Sønderby gentagne gange understreget i breve og indlæg i medierne.

Flemming Fuglede Jørgensen blev i medierne i september 2016 angrebet for at være både inhabil og korrupt i forbindelse med Promilleafgiftsfondens bevilling af 1,5 millioner kroner til en CBS-rapport om dansk landbrugs rammevilkår.

- Vi har kun fulgt den gældende praksis i Promilleafgiftsfonden, så jeg er ikke overrasket over, at jeg er frifundet for at have været inhabil, siger Flemming Fuglede Jørgensen.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Han mener, at sagen fra første øjeblik har manglet substans.

- Vi har hele tiden vidst, at det i virkeligheden var en kalkunjagt på Bæredygtigt Landbrug, fortæller formanden, der i en artikel i Information direkte blev angrebet for at være korrupt.

Det har været praksis længe før Bæredygtigt Landbrug blev medlem af Promilleafgiftsfonden, at den person, der underskrev ansøgningen, var til stede under behandlingen. Det er nu blevet ændret.

- Enkelte medier, som gjorde et stort nummer ud af sagen dengang, har svært ved at sluge, at de skulle have vurderet sagen forkert, siger Hans Aarestrup, direktør, Bæredygtigt Landbrug, og fortsætter:

- De forsøger nu at finde et figenblad for at deres mangelfulde journalistik. Det lykkes dem naturligvis at finde eksperter, som mener, at den praksis, man fulgte, var forkert. Daværende praksis er siden også lavet om. Det ændrer bare ikke på, at Flemming Fuglede Jørgensen fulgte både sædvanlig praksis og de daværende regler til punkt og prikke. Samt at styrelsen skriver og vurderer som de gør, siger Hans Aarestrup.

Flemming Fuglede Jørgensen understreger, at han altid har fulgt de gældende regler og altid vil gøre det.

Baggrund for frifindelsen

Baggrunden for frifindelsen er, at Landbrugs- og Fiskeristyrelsen samlet set har vurderet, at der ikke har været risiko for, at Flemming Fuglede Jørgensens tilknytning til Bæredygtigt Landbrug har påvirket hans opgavevaretagelse.

Følgende har ligget til grund for udtalelsen:

Der er sammenfald mellem de interesser, som Flemming Fuglede Jørgensen har til opgave at repræsentere og varetage i henholdsvis Bæredygtigt Landbrug og promilleafgiftsfondens bestyrelse. Interessen er således ikke uvedkommende.

Projektet er alment orienteret og af almen interesse for den samlede branche.

Bæredygtigt Landbrug opnår ikke særlige fordele i kraft af projektet, hverken økonomisk eller vidensmæssigt. Foreningen har ikke fået tilskud til interne omkostninger, og resultatet af projektet skal stilles gratis til rådighed for alle på samme tid.