Abonnementsartikel

Bæredygtigt Landbrugs formand, Flemming Fuglede Jørgensen, understreger, at højere N-kvoter er vigtig af hensyn til mange afgrøder allerede i år.

De fleste danske afgrøde nærmest skriger på mere næring.

Og derfor vil en højere N-norm i resten af dyrkningssæsonen kunne få afgørende betydning for både udbytte og kvalitet af mange afgrøder.

Det fastslår Bæredygtigt Landbrugs formand, Flemming Fuglede Jørgensen.

Han understreger, at det også gælder, selvom dommerne i Vestre Landsret først om næsten tre uger afsiger deres kendelse om, hvorvidt dele af de danske gødningsbegrænsninger skal sættes ud af kraft, mens selve sagen om normernes lovlighed verserer.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Stadig vigtig

Flemmeing Fuglede Jørgensen kommer med sit budskab nu, fordi der umiddelbart i forlængelse af Bæredygtigt Landbrugs retssaag for et par uger siden i Vestre Landsret var en vis skuffelse at spore rundt omkring, da dommerne meddelte, at de først ville afsige deres kendelse den 26. juni.

Det var ikke så hurtigt, som mange havde håbet, og dermed vil en opsættende virkning få mindre effekt, end det ville have været tilfældet, hvis en kendelse hurtigt havde givet Bæredygtigt Landbrug medhold.

Men Flemming Fuglede Jøregensen understreger, at mere gødning allerede i år, stadig er vigtigt, selvom vi kommer nogle uger længere hen i vækstsæsonen.

Han nævner sin egen havre som et godt eksempel på en afgrøde, der kan rettes en del op med mere kvælstof - også selvom det først tildeles senere.

15 procent protein

Flemming Fuglede Jørgensen er i disse dage på studietur i Frankrig med en international gruppe af landmandskollegaer.

Og besøget sætter de danske kvælstofbegrænsninger i et skræmmende perspektiv.

Her har gruppen netop besøgt en planteavler, som i flere år har opnået et gennemsnit på 12 tons hvede pr. hektar - og samtidig over 15 procent protein.

- Det er ganske vist på god jord, men det er resultater, som i høj grad sætter de danske problemer i relief, mener Flemming Fuglede Jørgensen.