Abonnementsartikel

Udvikling af nye kundeløsninger og løbende innovation styrker HedeDanmarks position blandt bestående kunder og tiltrak nye kunder i Danmark og internationalt.

Flere nye kunder og øget aktivitet i både skoven, det åbne land og i byerne har betydet, at HedeDanmark i 2016 har realiseret en solid organisk vækst. HedeDanmark har i 2016 øget omsætningen med samlet set 8 procent til lige knap 1,7 milliarder kroner.

- Vores arbejde med at udvikle og bruge nye digitale platforme samt sikre løbende innovation af nye løsninger og ydelser bliver godt modtaget hos vores kunder. Vi har i en årrække satset på at udvikle vores samlede produkt- og servicetilbud, hvilket også i 2016 har styrket positionen i vores primære markeder og øget tilgangen af nye kunder, siger adm. direktør Lars Petersen.

Solid kerneforretning

Det øgede aktivitetsniveau og årets driftsresultat på 54 millioner kroner er opnået efter bred fremgang på HedeDanmarks forretningsområder. HedeDanmark styrkede i 2016 blandt andet sin position på markedet for pleje og vedligehold af grønne områder samt vintertjeneste. Flere landsdækkende og internationale virksomheder valgte i 2016 HedeDanmark som ny samarbejdspartner på området, som er præget af intens konkurrence ikke mindst på det offentlige udbudsmarked.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Inden for HedeDanmarks aktiviteter i skoven har såvel de danske som internationale skovejere taget godt imod HedeDanmarks koncepter inden for drift og forvaltning af skov. Området har igen i 2016 oplevet rekordstor tilgang af skovejere, der har ønsket at indgå faste aftaler med HedeDanmark om forvaltning af bæredygtig skov.

Tilsvarende oplever området for anlægsgartneri, klimasikring, natur- og vandløbspleje i det åbne land samt plantningsopgaver generel stor interesse for udvikling og pleje af naturen - herunder særligt klimasikring i byerne og det åbne land. Aktiviteterne inden for disse områder er samlet med henblik på at øge vidensdeling og samarbejde internt i organisationen og styrke værditilbuddet til kunder, som efterspørger grønne anlægsopgaver i det urbane miljø og det åbne land samt skovrejsningsopgaver.

- Kunderne har kvitteret for, at HedeDanmark igen i 2016 har leveret nogle driftssikre og fagligt velfunderede produkter og løsninger - herunder, at der også i 2016 har været fokus på at sikre og understøtte en digital udvikling, som sikrer, at HedeDanmark kan tilbyde og udnytte nye teknologier, som skaber værdi for vores kunder, siger Lars Johansson, bestyrelsesformand i HedeDanmark.

Afvikling i Abu Dhabi

HedeDanmarks nettoresultat for 2016 er påvirket af væsentlige hensættelser til afvikling af aktiviteter i Danmark og internationalt. Årets resultat på 41 millioner kroner før skat er således belastet af underskud samt foretagne hensættelser på 25 millioner kroner til afvikling af aktiviteter. Hensættelser er foretaget i forbindelse med, at HedeDanmark har valgt at gennemføre en kontrolleret afvikling af aktiviteter på sin planteskole samt afvikling af anlægsopgaver i Abu Dhabi.