Abonnementsartikel

HedeDanmark sætter ny rekord med en omsætning på 55 millioner kroner før skat.

Trods udfordrende markeder med skærpet priskonkurrence på flere kerneområder lykkedes det i 2015 endnu en gang for HedeDanmark at styrke sin indtjening og udbygge positionen som Skandinaviens største servicevirksomhed på det grønne område samt som en landsdækkende grøn aktør i Danmark. Med et resultat før skat på 55 millioner kroner, opnåede HedeDanmark i 2015 sit hidtil bedste økonomiske resultat.

- Når vi kan levere et nyt rekordresultat i 2015, så skyldes det flere års forarbejde og løbende indsats i hele HedeDanmark med at strømline den måde, vi arbejder på, og udvikle nye løsninger og tilbud til kunderne. Det er fokus på dette arbejde, som - sammen med medarbejdernes store faglighed - sikrer, at vi kan udbygge vores position i de markeder, vi arbejder i, siger adm. direktør Lars Petersen, HedeDanmark.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Fortsat fokus på profitabel vækst

Årets resultat er opnået samtidig med, at flere områder af HedeDanmarks forretning i 2015 var påvirket af øget priskonkurrence, og at vejrmæssige forhold med blandt andet usædvanligt megen nedbør i 2015 var en udfordring. 2015 var således også påvirket af mindre efterspørgsel efter flis til produktion af klimavenlig produktion af varme samt vintertjeneste blandt HedeDanmarks offentlige og private virksomheder.

De vejrmæssige forhold og konkurrencesituationen påvirkede i 2015 HedeDanmarks ambitioner om vækst, men ændrede ikke på årets positive udvikling med både stigende indtjening og et rekordresultat på godt 55 millioner kroner før skat, hvilket anses for tilfredsstillende.

- HedeDanmark holder fast i sin strategi om profitabel vækst gennem blandt andet investeringer i ny teknologi og herunder også øget digitalisering, som skal være med til at sikre tæt integration og løsninger, som er målrettet kunderne, siger bestyrelsesformand i HedeDanmark, Lars Johansson.

Styrket indtjening på største områder

Den styrkede indtjening kan primært henføres til, at HedeDanmarks to største områder; Skov-divisionen samt aktiviteterne inden for pleje og vedligehold af grønne arealer placeret i Outdoor Facility Service-divisionen også i 2015 udviklede sig positivt. Begge områder har udmærket sig ved at realisere en styrket og større indtjening i 2015 i markeder med hård konkurrence og udfordrende markedsvilkår. Samlet set påvirkede den øgede priskonkurrence dog årets omsætning, som i 2015 blev knap 1,6 milliarder kroner.