En af Danmarks og Europas førende planteskoler, Planteskolen Brøndlundgård ved Vojens, afvikler nu sin produktion af planter. Planteskolen, der er ejet af HedeDanmark, har efter grundige overvejelser besluttet at indstille egenproduktionen, som omfatter produktion af mellem fem og otte millioner planter om året. Det oplyser HedeDanmark.

Afviklingen gennemføres i en kontrolleret proces og betyder, at HedeDanmark forventeligt fra sommeren 2019 ikke længere selv vil producere planter. Herefter vil HedeDanmarks planteskole alene drive grossistvirksomhed med salg af planter til det professionelle marked.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Planteskolen, som ligger få kilometer fra den tyske grænse, er med et samlet areal på 145 hektar blandt de største planteskoler i Europa. Planteskolen Brøndlundgård leverer således i dag planter af høj kvalitet til bl.a. juletræsproducenter, kommuner, anlægsgartnere og skovejere i hele Danmark samt til kunder i store dele af Europa.

Planteskolen har i en årrække været udfordret af, at konkurrerende planteskoler i såvel Danmark som udlandet har reduceret deres lønomkostninger markant gennem brug af underentreprenører og en såkaldt entreprisemodel.

Efter brug af modellen i 2015 forsøgte HedeDanmark i foråret 2016 at øge fleksibiliteten i produktionen, samt ikke mindst forbedre rentabiliteten på planteskolen gennem brug af entreprisemodellen til løsning af nogle afgrænsede og sæsonprægede opgaver.

Anvendelse af entreprisemodellen og underentreprenører på Planteskolen Brøndlundgård blev i foråret 2016 imidlertid vanskeliggjort af, at der blev varslet konflikt og sympatikonflikt over for den af planteskolen valgte underentreprenør.

- Som nogle af de sidste i branchen valgte vi at afprøve en fuldt lovlig, fleksibel og effektiv produktions-metode i perioder med spidsbelastning for at styrke planteskolens konkurrenceevne. Entreprisemodellen er en forudsætning for at kunne være konkurrencedygtig med udenlandske planteskoler, men vi må konstatere, at modstanden mod at HedeDanmark bruger denne produktionsform er så stor, at vi ikke fremadrettet kan gennemføre en rentabel produktion på vores planteskole, siger afdelingschef Henrik Fredslund fra HedeDanmark.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Planteskolen Brøndlundgårds medarbejdere er her til morgen orienteret om beslutningen. I takt med at egenproduktionen afvikles vil HedeDanmark forsøge at finde beskæftigelse til de berørte medarbejdere andre steder i organisationen.

HedeDanmark a/s er en international service- og handelsvirksomhed inden for det grønne område. Med flere end 800 medarbejdere og en årlig omsætning på ca. 1,6 mia. kroner er HedeDanmark størst og ledende inden for serviceydelser til skoven, det åbne land, have- og parkanlæg samt det åbne rum i byerne. HedeDanmark er ejet af foreningen Det danske Hedeselskab, som arbejder for at fremme udviklingen af naturværdier og naturressourcer.