Der er blevet indgået overenskomst mellem Dansk Metal, 3F og Dansk Maskinhandlerforening.

Dansk Maskinhandlerforenings medlemmer udgøres af 133 maskinhandlervirksomheder med i alt cirka 3.000 ansatte. Økonomien i forliget er i hovedtræk den samme som på industriens område.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Hovedpunkterne i overenskomsten er:

Mulighed for aftalt uddannelse via nyoprettet kompetencefond

Lærlingelønninger og overtidssatser tilpasses til satserne i Industriens Overenskomst

Pension til alle lærlinge fra de fylder 20 år

Større fleksibilitet ved indgåelse af aftaler omkring arbejdstid

Artiklen fortsætter efter annoncen

Mulighed for systematisk overarbejde

Indførelse af fritvalgskonto, der i perioden trappes op til 5% (del af tidligere SH-ordning)

Ret til seniorfridage betalt via fritvalgskonto og pensionsindbetaling

To børneomsorgsdage betalt via fritvalgskonto

Overenskomsten kommer til også at gælde for funktionærer.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Dansk Maskinhandlerforening hæfter sig ved, at aftalen er med at skabe gode og kendte rammer for virksomhederne de kommende tre år:

- Vi er glade for, at vores medlemsvirksomheder får mulighed for en mere fleksibel planlægning af arbejdstiden og bedre mulighed for planlagt overarbejde. Samtidig giver aftalen mulighed for, at virksomhederne strategisk kan planlægge aftalt uddannelse i samarbejde med tillidsrepræsentanterne. Endelig har det længe været vores ønske, at lærlingelønninger og overtidssatser tilpasses vilkårene i industrien, og det får vi med denne aftale, siger Jens Aage Jensen, formand for Dansk Maskinhandlerforening.

I Dansk Metal fremhæver forbundssekretær Keld Bækkelund Hansen, at aftalen giver medlemmerne nye rettigheder og muligheder:

- Vi er rigtig glade for, at vores medlemmer har fået en fritvalgskonto, så medlemmerne, uanset hvor de er i deres liv, selv får mulighed for at bestemme, om de ønsker flere penge til pension, frihed, seniorfridage, børneomsorgsdage eller penge i lommen. Samtidig sikrer aftalen bedre uddannelsesmuligheder med indførelse af den nye kompetencefond. Jeg hæfter mig positivt ved, at lærlingene nu bliver omfattet af både fritvalgskonto, kompetencefond og pensionsordning. Derudover giver aftalen også plads til, at tillidsrepræsentanterne og medlemmerne kan forhandle ekstra hjem ved de lokale lønforhandlinger, siger forbundssekretær Keld Bækkelund Hansen.

I 3F er man særligt tilfredse med muligheden for, at medlemmerne nu via den nye kompetencefond får flere muligheder for efter- og videreuddannelse:

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Det er en rigtig god aftale, og det er helt centralt, at medlemmerne af 3F både får en fritvalgskonto og ikke mindst de nye og bedre muligheder for efter- og videreuddannelse, siger forhandlingssekretær Jens Peter Christensen.