DEBAT: Landbruget bliver reguleret på mange måder. Erhvervet acceptere dette, når reglerne er forståelige, de er udformet i overensstemmelse med formålet, baggrunden er i orden og de baserer sig på virkeligheden.

Det kniber derimod at acceptere regler, der er baseret på modeller og i landmandens verden er uforståelige og unødvendige. Det bliver helt uantageligt, hvis omkostningerne bliver helt unødigt høje i forhold til de forventede mål.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Sådan er det med de kommende planperioder for Vandrammedirektivet. Det er vigtigt, at tage Landbrugspakkens fokusering på målinger alvorligt - i stedet for at basere de kommende reguleringer på modeller, der i mange tilfælde skyder meget forkert af virkeligheden. Her er problemet meget konkret: Målinger i vandmiljøet viser, at der stort set ingen nitratproblemer er hverken med grundvandet eller med vandet i vore vandløb. Modellerne påstår noget andet. Alligevel ønsker man at regulere efter de modeller. Dermed bliver reduktionskravene for landbrugets anvendelse af kvælstof sat alt for højt.

Danske landmænd skal ifølge modellerne og efter at have ydet en formidabel indsats igennem mange år, reducere kvælstofudledningen yderligere fra 55.000 tons til 44.000 tons. Det er blandt andet det krav, der vil koste uhyre summer - mens Tyskland, som har dyrket deres land efter stort set optimale gødskningsregler blot mangler i alt 2.664 tons i reduktion i alt - og Sverige, har samme miljøtilstand omkring de intensivt dyrkede arealer som Danmark, efter at have brugt meget mere gødning i årevis. De lande regulere på baggrund af virkeligheden.

Det er på tide Danmark tager skeen i den anden hånd. Som juraprofessor Peter Pagh udtrykte det på et møde i Agerskov for nyligt: hidtil har man benyttet manualer og teoretiske beregninger. Nu er man nødt til at lade faktum tale. Man skal måle, måle de rigtige steder og tage hensyn til nedbørsmængden.

Se på virkeligheden - tag fat i de rigtige målinger, reguler kun, hvor det er nødvendigt og lad landmanden have lov til at producere kvalitetskorn. Klimamæssigt og jordbundsmæssigt har Danmark en unik beliggenhed til at producere kvalitetsfødevarer. Giv nu danske landmænd muligheden til gavn for den danske samfundsøkonomi.