Abonnementsartikel

Danske avlere er stadig mestre i at begrænse indholdet af pesticidrester i frugt og grønt.

Hvis du vil have færrest mulige pesticidrester, kan du med fordel kigge efter den del af frugt og grønt, hvor der står "DK" som oprindelsesland.

For her er der væsentligt færre pesticidrester end i frugt og grønt, som stammer fra udlandet. Det viser årets pesticidrapport fra DTU Fødevareinstituttet og Fødevarestyrelsen.

- Danske forbrugere kan sætte tænderne i et æble uden at frygte, at det er smækfyldt med skadelige pesticider,

Esben Lunde Larsen, miljø- og fødevareminister

- Endnu en gang viser rapporten, at vi her i Danmark har nogle ansvarlige avlere, der sørger for at begrænse mængden af pesticidrester, vi får ind i kroppen, når vi spiser frugt og grønt, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Der blev taget omkring 2.500 prøver i forbindelse med pesticidkontrollen i 2015. Og både når det gælder, hvor mange prøver, der overhovedet viste spor af pesticidrester, og når det gælder mængden af prøver, der overskred grænseværdierne, er resultaterne betydeligt bedre i danske end udenlandske prøver.

Der var fund af pesticidrester i 52 procent af det testede danske frugt og 23 procent i grøntsager. Til sammenligning var der pesticidrester i 69 procent af det udenlandske frugt og 50 procent i grønt.

Generelt vurderer DTU Fødevareinstituttet, at de pesticidrester, der trods alt kan findes i fødevarer på det danske marked, ikke er farlige for forbrugerne. I ingen af prøverne af den danske frugt blev der fundet overskridelse af grænseværdierne og for grønt var der alene tale om en 0,7 procent overskridelse.

- Danske forbrugere kan sætte tænderne i et æble uden at frygte, at det er smækfyldt med skadelige pesticider, og det dokumenterer disse resultater sort på hvidt, at de fortsat kan, siger Esben Lunde Larsen.