Antibiotikaforbruget i husdyrproduktionen tordner opad i Italien og Spanien. Fra 2013 til 2014 ser forbruget ud til at være steget med mellem 20 og 25 procent. Det viser en ny opgørelse fra Det Europæiske Medicinagentur.

Det får nu miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen til at øge presset på EU for handling.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Det er voldsomt, at forbruget af antibiotika ser ud til at være steget med minimum en femtedel i Italien og Spanien ? det er den helt forkerte vej at gå. Derfor vil jeg tage problemet op på et kommende rådsmøde i EU, så vi kan se på, hvor og hvordan vi kan sætte ind over for det stigende antibiotikaforbrug i de sydeuropæiske stalde, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

Danmarks antibiotikaforbrug ligger i den nyeste opgørelse fra EMA på 44,2 mg pr. PCU (production correction unit) i 2014. Til sammenligning ligger Spanien på 418 mg pr. PCU og Italien på 359.9 mg pr.PCU. Ifølge opgørelsen har Danmark et lavere forbrug end Holland, Tyskland, og Polen, som Danmark normalt sammenligner sig med i forhold til antibiotikaforbrug.

Danmarks erfaringer skal udbredes

Nationale tal viser, at forbruget af antibiotika i danske svinestalde siden 2009 er faldet med mere end en femtedel. En væsentlig årsag hertil er, at Danmark i 2010 som det eneste EU-land indførte en gult kort- ordning for antibiotikaforbruget til svin, hvor landmænd, der bruger for meget antibiotika, får en advarsel og påbud om at nedbringe antibiotikaforbruget. For nylig har Danmark desuden indført det differentierede gule kort, hvor kritiske og bredspektrede antibiotika vejer særlig tungt i medicinregnskabet. Esben Lunde Larsens forventning er, at forbruget i Danmark vil falde yderligere over de kommende år.

- Fra dansk side arbejder vi hele tiden på at få nedbragt forbruget både herhjemme og i resten af Europa. Min klare forventning er, at vi vil forsætte med at se en nedadgående kurve for det danske antibiotikaforbrug uden, at vi går på kompromis med dyrevelfærden. Danmark har haft succes med reduktion af antibiotikaforbruget, og derfor er det vores klare mål at udbrede de gode danske erfaringer til andre EU-lande. Vi kan ikke bekæmpe resistente bakterier alene i Danmark. Det kræver en fælles indsats i hele Europa, siger Esben Lunde Larsen.

Da EU's Sundhedskommissær Vytenis Andriukaitis i maj gæstede Danmark, præsenterede Esben Lunde Larsen et foreløbigt dansk bidrag til Kommissionens forventede nye handlingsplan for antibiotikaresistens i EU. Som opfølgning på kommissærens besøg blev det danske forslag til handlingsplanen forelagt Kommissionen den 29. september 2016. Konkret arbejder Danmark blandt andet for bedre overvågning af antibiotikaforbruget.