1. halvår af 2016 har været tilfredsstillende for Dansk Landbrugs Realkreditfond. Basisindtægterne udgjorde 603 millioner kroner, hvilket er en stigning på 10 millioner kroner sammenlignet med 1. halvår 2015.

- DLRs resultat for 1. halvår 2016 på 517 millioner kroner før skat er tilfredsstillende og lidt bedre end forventet, hvilket ikke mindst skyldes, at det faldende renteniveau igennem første halvår har påvirket beholdningsafkastet positivt. Det er samtidig meget tilfredsstillende, at DLRs udlånsportefølje i 1. halvår er steget, og at det gælder for såvel udlån til landbrugsejendomme som til byerhvervsejendomme. De vanskelige økonomiske forhold for dele af landbrugserhvervet har som ventet medført en stigning i niveauet for tab og nedskrivninger i forhold til samme periode af 2015. For DLRs vedkommende afbødes de konstaterede tab í væsentlig udstrækning af garanti- og tabsmodregningsordninger over for pengeinstitutterne, skriver direktør Jens Kr. A. Møller på DLRs hjemmeside.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- DLRs resultat for 1. halvår 2016 på 517 millioner kroner før skat er tilfredsstillende og lidt bedre end forventet,

Jens Kr. A Møller, direktør DLR

Resultat før skat udgjorde 517 millioner kroner, hvilket er en stigning på 19 procent. i forhold til samme periode af 2015. Efter skat af periodens resultat og honorering af indehavere af hybrid kernekapital er der henlagt 360 millioner kroner til egenkapitalen.

DLR nedskriver deres forventninger med 83 millioner kroner på nødlidende landbrug i første halvår - en stigning på 34 millioner kroner i forhold til første halvår i 2015.

DLRs nettoudlån til landbrug og byerhvervskunder udgjorde 2,6 milliarder kroner i 1. halvår 2016.