Abonnementsartikel

Hvis du vil sikre det bedst mulige forløb, er det en god idé at planlægge ejerskifte i god tid, mener Patriotisk Selskab.

De fleste landmænd har helt sikkert en mening og en forventning om, hvordan det fremtidige ejer- eller generationsskifte skal foregå.

Men er det skrevet ned? Er det nedfældet på papir og i korrekt juridisk form? Ikke alle har samme organiserede tilgang til ejerskiftet - og det kan være risikabelt, mener seniorkonsulent, registreret revisor Christian Damsgaard fra Patriotisk Selskab.

- Det kan være katastrofalt ikke at have formaliseret planen for ejerskiftet,

Christian Damsgaard, seniorkonsulent, registreret revisor fra Patriotisk Selskab.

- Det kan være katastrofalt ikke at have formaliseret planen for ejerskiftet, for hvis ejeren af virksomheden glemmer at trække vejret før planlagt, er der stor risiko for, at tingene ikke kommer til at foregå, som han eller hun egentlig havde ønsket. Man risikerer, at virksomheden ikke kan overdrages optimalt og dermed ikke kan overleve. Typisk er det planen, at én person skal overtage virksomheden, men hvis man ikke som minimum har et testamente, der beskriver det, så fordeles dødsboet efter arvelovens almindelige regler, siger Christian Damsgaard og uddyber:

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Uanset om det er nogle testamentariske bestemmelser, der skal nedfældes, eller om man vil gennemføre ejerskiftet i levende live, så skal man igennem en proces for at opnå det, vi hos Patriotisk Selskab kalder det gode ejerskifte.

Patriotisk Selskab deler ejerskiftet op i tre faser: Afklaring, forberedelse og selve overdragelsen. Her lægges vægt på, at sælger og køber hver især - og dernæst sammen - bruger god tid på at afklare, hvordan de gerne vil have, at ejerskiftet skal foregå. Mellem ejerskiftets faser stopper man desuden op og tjekker, om man er enige og ønsker at gå videre med ejerskiftet.

Hav planen klar

- Jeg har på et tidspunkt været konsulent i en situation, hvor et ejerskifte skulle gennemføres på 14 dage. Vi skulle nemlig have foretaget overdragelsen, bl.a. inden de nye ejendomsvurderinger kom. Det lykkedes lige akkurat. Men vi nåede aldrig at få en dialog om, hvordan ejerskiftet egentlig skulle foregå. Planlægger man derimod ejerskiftet i god tid, giver det mulighed for at få regnet alle de mulige scenarier igennem, så man kan finde den løsning, der er mest fordelagtig for både sælger og køber, siger Christian Damsgaard og fortsætter:

- Der er lagt op til en nedsættelse af bo- og gaveafgiften og til nye ejendomsvurderinger i 2018. Hvad der reelt sker, ved vi ikke endnu, men det er sandsynligt, at det pludselig kan blive nødvendigt for nogen at gennemføre ejerskiftet på ganske kort tid. Her er det afgørende, at afklarings- og forberedelsesfasen er gennemført, og at man har planen for ejerskiftet liggende klar.

Vigtigt at være i god tid

Også mange andre forhold taler for, at man skal planlægge ejerskiftet i god tid:

- En højesteretsdom har for nylig skabt usikkerhed om anvendelsen af den såkaldte 15 procent-regel ved værdiansættelsen af fast ejendom i især dødsboer, der gør, at ejendommen kan overdrages til 15 procent under ejendomsvurderingen. Afgørelsen fra højesteret siger dog, at SKAT skal acceptere denne værdiansættelse, med mindre der foreligger særlige omstændigheder. Ved en ejendom, der er vurderet til 10 millioner kroner er der altså stadig mulighed for at spare bo- og gaveafgift af 1,5 millioner kroner - men kun fremtidig praksis vil vise, hvornår SKAT kan påstå særlige omstændigheder, og ingen kan jo vide, om der på et tidspunkt bliver pillet ved 15 procent-reglen, og man dermed pludselig skal skynde sig at gennemføre sit ejerskifte for at nå at få gavn af reglen, konstaterer Christian Damsgaard.

Også når det kommer til sælgers finansiering af den tredje alder, er der grund til planlægning i god tid:

- Det er naturligvis afgørende, om pensionen skal finansieres ved salget af ejendommen eller via en pensionsopsparing - for hvis det er via en pensionsopsparing, så skal sælger jo have sparet op, forklarer Christian Damsgaard og afslutter:

- Der er mange gode argumenter for at planlægge ejerskiftet i god tid, og et sidste argument kan være, at man tidligt bør gå i dialog med sine finansieringsinstitutter. Ved at vente med at tage kontakt til dem, risikerer man ubehagelige overraskelser - i værste fald at finansieringen i forbindelse med ejerskiftet ikke bliver optimal. Og så opnår man ikke det gode ejerskifte.