Abonnementsartikel

Omstridt 14 dages regel til indberetning af kontante erhvervsmæssige betalinger på over 10.000 kroner bliver nu fjernet igen.

Lovreglen om, at kontante betalinger på over 10.000 kroner skal indberettes inden 14 dage for at opnå fradrag, fjernes nu igen. Det betyder, at landmænd og andre selvstændig erhvervsdrivende fremover blot skal indberette den kontante betaling, når året er omme for at opnå fradrag.

- Det er utroligt positivt, at skatteministeriet endelig fjerner den regel fra 2012, som har medført så mange uhensigtsmæssigheder for danske landmænd. Helt konkret så har kravet om indberetning inden 14 dage medført, at landmænd ikke har fået deres retsmæssige fradrag for driftsudgifter, siger chefrådgiver Sonja Sørensen, som mener, at tidfristen var urimelig kort, og at den har ramt mange små selvstændige virksomheder på pengepungen.

- Den slags urimelige regler kan være med til at ødelægge skattemoralen,

Sonja Sørensen, chefrådgiver LMO

Der er nu efter påvirkning, blandt andet fra LMO, offentliggjort et nyt lovforslag, og det skal hjælpe virksomhedsejere, deriblandt landmænd, med at opnå retsmæssige fradrag. Det nye forslag forventes vedtaget 12. maj 2016.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Lovsjusk og manglende fokus

Chefrådgiver Sonja Sørensen påpegede tilbage i 2014 over for Skatteministeriet, at fristen for indberetning burde svare til fristen for indlevering af selvangivelsen. Hun er derfor nu tilfreds med lovændringen på landmændenes vegne, men hun er langt fra tilfreds med den måde, som Skatteministeriet har tacklet sagen på.

- Den urimelige tidsfrist, der blev indsat i lovgivningen om digital betaling, har båret præg af lovsjusk, hvor man simpelthen ikke tænkte på konsekvenserne for danske landmænd, hvor kontant betaling for maskiner og forpagtningsafgifter er meget normale. Det var en hovsa-løsning uden saglig begrundelse. Den slags urimelige regler kan være med til at ødelægge skattemoralen, mener chefrådgiver Sonja Sørensen og fortsætter:

- Nu er Skatteministeriet endeligt kommet på bedre tanker og indfører en regel, som gør det muligt at opnå fradrag via selvangivelsen, og det er positivt. Men det er bekymrende, at Skatteministeriet ikke straks sørger for at tilrette sådanne fejl, men i stedet afventer, at det er belejligt for dem at medtage ændringen i et lovforslag. Det er en forudsætning for en god skattemoral for skatteyderne, at skatteregler er rimelige og retfærdige. Det bør såvel Skatteministeriet, som Skat have øget fokus på, siger Sonja Sørensen og opfordrer til, at der under Folketinget bliver nedsat et organ, hvortil skatteeksperter kan påklage lovsjusk og lovgivning, der er urimelig eller slet ikke virker som fremstillet i lovforslaget.

Ifølge chefrådgiveren får lovændringen stor betydning for alle landmænd og selvstændigt erhvervsdrivende, som nu kan få fradrag for deres driftsudgifter mv., uanset hvordan de vælger at gennemføre betalingen.