Der har været stor interesse for tilskudsordningen til græsningsprojekter på bedrifter med randzoner.

NaturErhvervstyrelsen har modtaget over 350 ansøgninger om tilskud i ansøgningsrunden til græsningsprojekter på bedrifter med randzoner. Alle ansøgningerne er nu behandlet, og ansøgere har fået svar på, om de har fået tilsagn om tilskud. Da der er blevet søgt for væsentligt flere penge end ordningen indeholder, har flere ansøgere fået afslag.

Ordningen var i 2015 på 15 millioner kroner, som er tildelt cirka 120 projekter, der tilsammen dækker et areal på 2.750 hektar.

Samlet set blev der søgt om tilskud til græsningsprojekter på i alt 6.900 hektar med et samlet ansøgningsbeløb på knap 53 millioner kroner.

Ordningens formål

Formålet med ordningen "Græsningsprojekter på bedrifter med randzoner" er at bidrage til at fremme afgræsning af lysåbne arealer og derigennem at fremme eller forbedre naturværdien på projektområderne.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Dette støttes ved at ejer eller forpagter af randzoner, kan søge tilsagn om tilskud til forberedelse til afgræsning. Projekterne skulle omfatte en eller flere af aktiviteterne; etablering af hegn, drikkevandsforsyning, fangfolde eller elforsyning.

Mest natur for pengene

Da NaturErhvervstyrelsen ikke kunne imødekomme alle tilskudsberettigede ansøgninger, har NaturErhvervstyrelsen prioriteret de ansøgte projektområder efter projektområdets HNV-værdi(High Nature Value), for at få mest natur for pengene.

Et projektområde med en højere HNV-værdi er derfor gået forud for et projektområde med en lavere HNV-værdi. Samtidigt er projekterne prioriteret efter størrelsen på arealet, sådan at et større areal går forud for et mindre areal.

Derfor har alle projektområder med en HNV-værdi på under 7, og et areal der er mindre end 10 hektar, ikke fået tilskud.