Abonnementsartikel

Den nye randzonelov indeholder ikke længere et krav om 10 meter brede randzoner om vandløb og søer, men i stedet ni meter.

Randzonebredden bliver med den nye randzonelov 1. august en lille smule smallere.

I stedet for 10 meter brede randzoner om vandløb og søer, skal de nu være ni meter.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Den nye randzonelov blev vedtaget af et bredt flertal i Folketinget tidligere på året.

For at ramme de cirka 25.000 hektar, som blev aftalt i foråret, skal randzoner fremover kun være ni meter brede.

For randzoner, hvor der gælder et krav om randzoner efter randzoneloven hele kalenderåret 2014, vil der blive udbetalt kompensation for hele året, oplyser NaturErhvervstyrelsen.

Her afdækker man i øjeblikket om reduktionen af randzonebredden kommer til at påvirke støttebeløbene under kompensationsordningen i resten af 2014. En melding vil blive givet hurtigst muligt.

Det siger loven

Fra 1. august 2014 skal der udelukkende være randzoner om vandløb og søer, som enten er:

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Klassificeret som offentlige efter § 9 i lov om vandløb, eller

- beskyttet efter § 3 i lov om naturbeskyttelse, eller

- omfattet af kravet om 2-meter bræmmer i § 69, stk.1, i lov om vandløb, eller

- som der er fastsat miljømål for i de statslige vandplaner vedtaget i medfør af miljømålsloven (1. generations vandplaner), eller i bekendtgørelser om miljømål udstedt i medfør af lov om vandplanlægning (2. generations vandområdeplaner).

Se Miljøministeriets kort over randzonebærende vandløb og søer