Abonnementsartikel

Rammevilkår, vandområdeplaner og kampen om jord var blandt de emner, der blev taget fat i på generalforsamlingen i Herning-Ikast Landboforening, hvor næstformand i Venstre, Kristian Jensen var blandt talerne.

- Jeg kan godt forstå, hvis I har mistillid til politikere, og jeg kan godt forstå, hvis I er rasende, sagde Kristian Jensen, gruppeformand og næstformand i Venstre, da han mandag aften deltog i generalforsamlingen hos Herning-Ikast Landboforening. Den blev holdt hos Heden & Fjorden i Birk ved Herning.

Indlæg fra Claus Hansen

Næstformanden refererede blandt andet til den tidligere ansatte i Miljøministeriet, Claus Hansens afsløring af, at ministeriet begår videnskabeligt fusk, når der regnes på indholdet af glyphosat og bentazon i grundvandet. Som sagsbehandler i Miljøministeriet gennem 31 år har Claus Hansen oplevet, at det er fast praksis omkring måling af pesticidrester i grundvandet ikke at medregne resultater af analyser, der ikke indeholder spor af pesticider.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Det betyder, at gennemsnittet for pesticidrester i grundvandet i virkeligheden er markant lavere end det rapporteres til offentligheden og politikerne, fortalte Claus Hansen, der også deltog i generalforsamlingen.

Som følge af den misledning må landbruget arbejde under unødvendigt restriktive vilkår, og mere effektive sprøjtemidler holdes ude fra det danske marked.

Sygt system

- Det risler mig koldt ned ad ryggen at høre en mand, der har siddet i det system i så mange år, fortælle om, hvordan sandhedspligten omgås hver eneste dag. Der må kunne regnes med de rapporter og målinger, der foretages i ministeriet, ellers har vores folkestyre ingen værdi. Der må kunne skabes politisk flertal for, at der ryddes op i, hvad der lyder som et sygt system, sagde Karsten Willumsen, formand for Herning-Ikast Landboforening.

Tiltag for vandmiljøet vil batte

Karsten Willumsen kritiserede, at vandområdeplanerne i stedet for at se på det samlede økosystem, og hvad man kan gøre af tiltag i vandmiljøet, fokuserer udelukkende på landbrugets kvælstofudledning.

- Det er hovedløst at bilde os ind, at vi vil være fri for iltsvind, hvis der ikke var landbrugsjord. Lad os finde ud af hvor udledningen er for stor, og så kigge på hvilke virkemidler der er mest omkostningseffektive. Altså målrettede virkemidler tilpasset den udfordring der er, foreslog Karsten Willumsen, der kritiserede, at vandområdeplanerne rammer skævt og ikke vil få den ønskede effekt.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Der mangler en faglighed i de tiltag, man kommer med, og derfor kan jeg få tanken, at man arbejder med en skjult dagsorden, hvor det handler mere om kampen om jorden end at hjælpe miljøet, sagde Karsten Willumsen.

Karsten Willumsen opfordrede politikerne til at melde rent ud, hvis den skjulte dagsorden er, at man ønsker mindre landbrugsjord og dermed mindre produktion.

Bedre vilkår i Tyskland

Blandt deltagerne på generalforsamlingen gik spørgsmål om dårlig indtjening og rammevilkår, der forringer det danske landbrugs konkurrenceevne, igen.

- Vi er belastet med så mange ting herhjemme, som man ikke er syd for grænsen, sagde en landmand, der fortalte, at han årligt kunne have en øget indtjening på 1,2 million kroner, hvis hans bedrift lå i Tyskland frem for i Danmark.

V lovede lettelser

Kristian Jensen lovede på generalforsamlingen at lette rammevilkårene for de danske landmænd, når der kan samles flertal for det i folketinget.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Jeg synes, at miljøministeren spænder landbruget hårdt for med sin vand- og naturplan. Det vidner beklageligvis ikke om en fantastisk situationsfornemmelse fra ministerens side i en tid, hvor dansk landbrug er hæmmet af overimplementering og dårligere konkurrencevilkår sammenlignet med vores nabolande, sagde næstformanden.