Abonnementsartikel

Hutchinson Grain Pump er et amerikansk transportsystem, hvor samme system anvendes til både at fylde og tømme kornsiloer.

Jørgen Haldrup Rasmussen, Hougaard, syd for Haderslev etablerede før høsten 2014 et nyt kornlager bestående af to siloer med en samlet kapacitet på små 3.000 ton. Siloerne er leveret af Almas Korn A/S, og virksomheden har også stået for etableringen af teknikken til fyldning og tømning af siloerne.

Som en af de første her i landet har den sønderjyske landmand erstattet traditionelle snegle og elevatorer med en amerikansk produceret Grain Pump. Anlægget minder om et kædefodringsanlæg, hvor en kæde med kunststofbrikker transporterer foderet og i dette tilfælde kornet rundt i et rørsystem. Men hvor fodringsanlægget i staldene typisk transporterer nogle ganske få ton i timen, så har den monterede Grain Pump en kapacitet på imponerende 110 ton i timen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- I Canada her har jeg set, hvordan traditionelle snegle og elevatorer er erstattet med en Grain Pump. Enkelheden og systemet med at det samme anlæg både fylder og tømmer siloerne tiltalte mig, siger Jørgen Haldrup Rasmussen.

Trækkes af en motor

Det sønderjyske kornlager består af to siloer, der er 16 meter høje. Men da kommunen kun ville tillade en byggehøjde på 13 meter, har Jørgen Haldrup Rasmussen udnyttet terrænforholdene på sin ejendom og gravet siloerne tre meter i jorden.

Niveauforskellen er også udnyttet til at etablere et påslag på 55 kubikmeter i forlængelse af siloerne. Grain Pumpens rørstreng løber under både påslaget og de to siloer og i en sløjfe hen over påslaget og siloerne. Rørstrengen har en diameter på 8" eller 20 centimeter, og kunststofbrikkerne trækkes af en meget robust kæde. Hele anlægget trækkes af en enkelt motor på 22 kW, og kæden strammes automatisk op af vægtklodser ved det ene hjørnehjul. Om kornet skal fyldes i den ene eller anden silo eller læsses af i et udløb over påslaget, styrer Jørgen Haldrup Rasmussen fra sin smartphone eller Ipad. Spjældene over siloerne betjenes med små elmotorer.

- Et traditionelt transportanlæg havde omfattet adskillige motorer, og effektforbruget havde været cirka det dobbelte af, hvad Grain Pumpen bruger, forklarer Ivan Dalsgaard, projektansvarlig, Almas Korn A/S.

Let at udbygge

Jørgen Haldrup Rasmussen havde også et tilbud på et traditionelt transportanlæg, og prismæssigt var der ikke den store forskel.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Grain Pump virker solid og med kun en motor minimeres risikoen for fejlbetjening af anlægget. Skulle vi finde på at bygge flere siloer, er det let at udvide anlægget. Det havde også været lidt af en udfordring at tømme de nedgravede siloer med traditionelle snegle. Med Grain Pump giver niveauforskellen ingen problemer, og skulle vognen løbe over, når den fyldes, betyder det ikke noget, da den holder på risten over påslaget, når den fyldes, siger Jørgen Haldrup Rasmussen.

Han er imponeret over kapaciteten på anlægget, og ifølge ham ligger den opgivne kapacitet på 110 ton i timen til den lave side. I tørt vinterbyg målte den sønderjyske proprietær en væsentlig større kapacitet.

Hutchinson kan levere Grain Pumpi størrelserne seks, otte, ti, tolv og seksten tommer og med kapaciteter fra cirka 50 og til 500 ton i timen.