Abonnementsartikel

Direktørskifte i AgroTech skal sikre øget kommercielt og internationalt fokus.

René Logie Damkjer fratræder stillingen som adm. direktør i GTS-instituttet AgroTech A/S og erstattes af Thomas B. Olsen, der siden 2012 har drevet egen rådgivningsvirksomhed, og som før det var adm. direktør i Nordic Sugar A/S.

- Vi vil gerne fra bestyrelsen udtrykke anerkendelse for de resultater, René Logie Damkjer har opnået i sin tid som adm. direktør. Han har ydet en stor indsats med at etablere og udvikle AgroTech, som i dag står stærkt blandt Danmarks ni GTS-institutter, siger Jan Mousing, formand for bestyrelsen for AgroTech A/S.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Potentialet for den fortsatte udvikling af den danske fødevaresektor er kolossalt - og bestyrelsen lægger derfor vægt på, at det danske fødevareerhverv har et stærkt GTS-tilbud til at understøtte dette vækstpotentiale, fortsætter Jan Mousing, der tilføjer, at det bliver en vigtig opgave at styrke AgroTechs forretning og kommercielle profil, ligesom AgroTech i de kommende år skal arbejde sig hen mod en mere international profil.

AgroTech har i valget af Thomas B. Olsen lagt vægt på hans baggrund som civilingeniør inden for bioteknologi samt hans forretningstalent og lederegenskaber.

AgroTech er et Godkendt Teknologisk Serviceinstitut (GTS) med fokus på jordbrugs- og fødevareerhvervet.

Virksomheden beskæftiger cirka 90 medarbejdere, dels på hovedkontoret i Skejby ved Aarhus, dels afdelingen i Taastrup.