Abonnementsartikel

Landbrug & Fødevarer er ikke overrasket over kammeradvokatens svarskrift på organisationens stævning af staten i forhold til vandplanerne.

Den 31. maj 2012 stævnede Landbrug & Fødevarer staten med påstand om, at vandplanerne er ugyldige som følge af en række graverende fejl.

Kammeradvokaten, som er myndighedernes partsrepræsentant, har nu redegjort for deres side af sagen i et svarskrift, som netop er indgivet til Vestre Landsret. Der er intet i svarskriftet, der overrasker Landbrug & Fødevarer. 

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Kammeradvokaten er ikke en dommer, men derimod advokat for staten, og derfor vil han forsvare staten og den gennemførte proces i alle henseender. Vandplanerne er efter myndighedernes opfattelse udtryk for en korrekt implementering af vandrammedirektivet. Landbrug & Fødevarer er fortsat helt uenig heri, og retssagen vil fortsætte blandt andet med syn- og skøn for at vurdere, om klassificeringen af vandløbene er retmæssig, skriver L&F i en pressemeddelelse.

I forbindelse med den konkrete sag har Naturstyrelsen dog meldt ud, ”at Landbrug & Fødevarer har ret i, at to af de omtalte cirka syv vandløb ikke er naturlige vandløb, men kunstigt anlagte”.