Nordjysk fabrikant lancerer ny metode til tankforsuring

En ny metode til tankforsuring er i dag blevet godkendt af Miljøstyrelsen og er kommet på Teknologilisten. Det er den nordjyske fabrikant og opfinder Frede Ørum Jensen, der sammen med Infarm A/S står bag tankforsuringsmetoden, kaldet TF 12.

Hans virksomhed, Ørum Smeden, har gennem mange år blandt andet fremstillet mixere, og da hans kunder har efterspurgt en alternativ løsning på nedfældning af gylle, har Frede Ørum Jensen arbejdet på at tilføje en enhed, der sprøjter svovlsyre ud i små stråler foran propellen på mixeren, som derved blander syren med gyllen i tanken og sænker pH-værdien.

For at opnå de rette dimensioner og blandingsforhold har Frede Ørum Jensen i testperioden som laboratorium brugt små palletanke med henholdsvis svinegylle og kvæggylle. Grunden til, at der skulle arbejdes med små doser, er svovlsyrens farlige egenskaber.

Risiko for forbrændinger

Respekten for svovlsyre stammer helt tilbage fra dengang Frede Ørum Jensen havde fysik og kemi i folkeskolen, hvor fysiklæreren viste eleverne, hvor farlig svovlsyre er.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Bland aldrig vand i svovlsyre. Det eksploderer, og man risikerer at få alvorlige forbrændinger, lød formaningen fra læreren.

Hvis vand hældes direkte i svovlsyre, er der stor risiko for, at blandingen begynder at koge, og syren kan sprøjte ud af beholderen. Derfor skal syren hældes i vand og ikke omvendt.

Med disse ord i hu har Frede Ørum Jensen sammen med Infarm A/S udviklet et koncept med tankforsuring, hvor netop håndteringen af svovlsyren er lagt i hænderne på en specialist, så enhver risiko for spild af den farlige syre minimeres.

Det eneste landmanden eller maskinstationen skal gøre, er at passe pH-måleren, når gylletanken skal forsures.

- Tankvognschaufføren er særligt uddannet til at håndtere svovlsyre, og det er ham og kun ham, der står for til- og afkobling af slangerne plus tilsætning af syre til mixeren.

- Når tanken er forsuret ned, blæser tankvognschaufføren systemet rent med luft, og når han er kørt, er der ikke en dråbe syre tilbage, betoner Frede Ørum Jensen.

Ideen er, at kunden bestiller tankbilen med svovlsyre hos Infarm A/S, der ifølge Frede Ørum Jensen aldrig har haft uheld med svovlsyre.

Godkendelsen af systemet betyder, at det kan monteres på eksisterende mixere fra Ørum Smeden. Det gælder ifølge Frede Ørum Jensen for typerne 7500 og 8500.